Бременност

При хората репродукцията е трудна. Повечето ни пациенти идват при нас, защото не могат да си имат деца. Но ние знаем, че след достигане на бременност, само половината от пътя е изминат.

Нормална бременност се получава тогава, когато ембрион (оплодена яйцеклетка) се имплантира в маточната кухина и се развива плод, който се ражда на термин в добро здраве.

За съжаление, не винаги нещата протичат по този начин. Различни патологични отклонения могат да настъпят във всеки момент на бременността, но те почти никога не идват без някакъв предвестник.

Ранното диагностициране на тези патологии и съответните правилни действия води до предотвратяване на голяма част от лошите неща, които могат да Ви се случат докато носите детето си.

Всичко започва с положителния уринарен тест за бременност (или положителен кръвен тест след инсеминация или инвитро). И кръвните, и уринарните тестове измерват човешкия гонадотропин (ЧХГ). Това е хормон, който се произвежда единствено от хориона, тоест тази тъкан, която принадлежи на бремеността. Откриването и на една молекула ЧХГ означава бременност, но не непременно вътрематочна бременност. Понякога ембриона се захваща за други органи и започва да се развива там (извънматочна бременност), което е състояние, което изисква спешна хирургическа намеса. Редовни ултразвукови прегледи трябва да се провеждат докато не се установи гестационен сак в маточната кухина.

В последствие, стои въпроса: Правилно ли се развива бременността? Понякога ембриобласта (тъканта, от която ще се развие плода) не се развива правилно или отсъства. В такива ситуации бременността трябва да бъде прекратена. Тези и други състояния налагат визити при лекуващия гинеколог през седмица или дори всяка седмица.

Бременността се дели на три периода, като от последната редовна менструация (ПРМ) до 13та гестационна седмица се означава като първи триместър. През този период се развиват органите на плода и е много важно да не се приемат лекарства, които могат да доведат до малформации. По време на преглед бременната може да получи инструкции и да зададе въпроси по отношение на начина си на живот, диетата си, лечението си от други заболявания и честотата на сексуалните си контакти. Всички тези фактори оказват голямо влияние върху правилното развитие на плода.

Първият триместър завършва с първото специализирано ултразвуково изследване и кръвен тест за ранния биохимичен скрининг за хромозомни заболявания.

Има начин да се оцени риска от синдром на даун и други лоши хромозомни заболявания. С ултразвуково изследване се измерват нухалната транслуценция и ностната костица. Тези данни, заедно с кръвна проба за някои биохимични маркери влизат в комплексна оценка за риска от хромозомни заболявания, които с висока точност могат да определят опасността и да доведат до навременна реакция.

На това изследване се прави щателна оценка на образуването на органите. Спокойно може да се сканират сърцето, мозъка, стомаха, черния дроб, бъбреците и др. Освен това, пола на детето може да бъде видян със точност от 100%. Много рядко може да има съмнение какъв ще бъде пола след изследване, проведено от квалифициран и опитен специалист и ехограф с висока разделителна способност. Важно е доплеровото изследване на ductus venosus и утеринните артерии, отклонения в тези показатели може да означава не добро кръвоснабдяване на матката и плода.

Преди да се извърши ранната фетална морфология, трябва бременността да бъде регистрирана. Всяка бременна има своя медицински картон, както на хартия така и в нашата система. Там се систематизират всички изследвания, направени по време на бременността като ултразвуковите изследвания, пълна кръвна картина, микробиология от влаг. секрет, кръвна група, изследване за сифилис и т.н.

През 20та до 22ра гестационна седмица се извършва второто специализирано ултразвуково изследване, наречено късна фетална морфология или само фетална морфология. На това изследване се сканират всички структури на бебето от вътрешните ограни до мусколоскелетния апарат, включително и потвърждаване на пола.

Прави се щателна оценка на състоянието на сърцето, неговата помпена функция, големите магистрални съдове и други показатели на сърдечно съдовата система. Белият дроб, черният дроб, стомаха, бъбреците, червата, пикочният мехур и всички други коремни органи се сканират и се взима информация за тяхната морфология и функция.

Броят се пръстите на ръцете и кратката, прави се оценка на гръбначния стълб за състояние, наречено spina bifida. Оглежда се небцето на детето, нерядко повлияно от различни патологични отклонения. Прави се щателен оглед на мозъка, развитието на всички мозъчни структури като малък мозък, corpus calosum, двете хемисфери и др., изключват се множество различни патологии на мозъка.

Прави се доплерово изследване на умбиликалната артерия, на ductus venosus, на средната мозъчна артерия и на утеринните артерии. Прави се 3D и 4D на бебето, за да се установи как изглежда и на кой прилича. Това е най-важното изследване на бременността.

След късната фетална морфология пациентката се съветва за месечни визити до достигането на 36та гестационна седмица, когато започва да се следи състоянието на бебето с записи на детските сърдечни тонове. Това е най-информативното изследване за състоянието на бебето. Редовно се говори с бременната, дават се съвети и се разпитва за различни симптоми на начална родова дейност и други отклонения от нормата. Най-важният разговор, обаче, остава този, за това как пациентката предопчита да роди.

Ние в Клиника Малинов знаем, че една жена в съвременното общество ще роди не повече от 2 до 4 пъти през живота си и затова ние твърдо вярваме, че пациентката трябва сама да избере по какъв начин да завърши бременността й. Всеки метод на родоразрешение има своите положителни и негативни аспекти. Всяка бременна трябва да получи максимално много информация и на базата на това да направи информиран избор.

Но все пак, ние бихме искали да уточним някои градски митове, които ни дразнят. Инвитро бременността НЕ Е индикация за цезарово сечение. Много състояния, които някои колеги от различни съображения описват като индикация за секцио, всъщност по никакъв начин не представляват контраиндикация за нормално раждане. Все пак, отговора е в наименованието : Нормално раждане.