Доктор Иван Бачовски

Неонатолог

Професионална  квалификация:
• Специалност “детски болести” – 1992г.
• Специалност “неонатология” – 2003г.
• Квалификационен курс по “Здравен мениджмънт” -200ч., 2004г.

 Богат професионален опит като:

– Участъков педиатър, ІІ поликлиника гр. Враца 1986-1988г.
– Ординатор в Неонатологично отделение на ОРБ гр. Враца 1988-1989г.
– Ординатор в Неонатологично отделение на ОРБ “д-р Рачо Ангелов” София 1989-2000г.
– Старши ординатор в Неонатологично отделение на УМБАЛ”Света Анна”-АД София 2000-2003г.
– Началник на Неонатологично отделение на УМБАЛ”Света Анна”- АД София от 2004г. до 2015г.
– Управител на МЦ Синексус София  през 2015г. 
– От 2016г. лекар в неонатологично отделение на МБАЛ”Христо Ботев” Враца

Сертификат „Интензивна терапия в неонатологията“

Сертификат „Неонатология – кардиопулманална ресусцитация“

Сертификат „Етиология и лечение на респираторни инфекции в детска възраст“

Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.