Доктор Роза-Теодора Балджиева

Завеждащ Клинична Лаборатория

Сертификат за участие в проведена форма на медицинско обучение: Семинар „Лабораторните резултати в диагностиката и проследяване ефекта от лечението“

Сертификат за участие в VIII „Национална Конференция по клинична лаборатория“ с международно участие – Златни пясъци

Сертификат за участие в IХ „Национален конгрес по Клинична лаборатория“ Боровец

Сертификат за участие в Х „Национална Конференция по клинична лаборатория“ с международно участие – Златни пясъци

Сертификат за участие в Х „Национален конгрес по Клинична лаборатория“ Боровец