Доктор Явор Малинов

Специалист Репродуктивна медицина

Сертификат „Оперативна лапароскопия в гинекологията“ II-ро ниво

Сертификат „Ехографска диагностика в акушерството и гинекологията“

Сертификат „Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане“

Сертификат за участие в семинат „Спешна терапия и мениджмънт на инциденти с множество пострадали“

Сертификатза участие в Х софийски симпозиум по репродуктивна медицина – Балканска конференция по вагинална ендоскопия

Сертификатза участие в XI софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие „Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане“

Сертификатза участие в XVII национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие

Сертификат за активно участие в „Лятна академия по спешна медицина“ Бъргас

Сертификат за активно участие в IIIта национална академия по хирургия

Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.