… За да има на кого да
разказваме приказки …

Възникнала преди 20 години като семейно начинание, клиника Малинов продължава да отстоява принципите и традициите на вече три поколения медици.

“Ние не обещаваме невъзможното,но се стараем да изчерпим границите на възможното.” Така си обещахме. В началото. И вярваме,че това послание запазва валидността си и до днес.
Стремежът към професионализъм, компетентност и честно отношение към нашите пациенти, науката и самите себе си се предават във времето на тези, които поемат щафетата.
И още нещо. През годините затвърдихме вярата си, че медицината е както наука, така и изкуство. Внедряването на новите технологии и лекарства, възникнали и утвърдени в резултат на много труд на безчет знайни и незнайни хора от цял свят на базата на факти и доказателства, е наука. Но прилагането им към всеки отделен пациент е изкуство. Това е изкуството на лечителя. То е способност за установяване на много малки разлики в наглед много приличащи си симптоми и съпричастност към конкретния човек,който ни е потърсил за помощ. То е способност да видим различните лица на хора с една и съща диагноза. Надяваме се да можем!
С преклонение пред чудото на живота,здравето и любовта….и за да има на кого да разказваме приказки….!
Екипът на клиника Малинов

Награди и Признания

Златен печат за признание в съвременната медицина от Съвет на европейската научна и културна общност за Клиника Малинов с директор Д-р Максим Малинов

Златна книга за принос към развитието на българската медицина. Признание в областта на медицината за Клиника Малинов с директор Д-р Максим Малинов

Акредитации

Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.