Оборудване

Нашата ин витро лаборатория

 

Оборудване

Нашата ин витро лаборатория

 

КЛИНИКА МАЛИНОВ – ИН ВИТРО ЛАБОРАТОРИЯ

Нашата Ин витро лаборатория е изцяло оборудвана с микроскопска техника на Leica, което я прави единствената в България по рода си.

LEICA AM 6000 - 1

LEICA AM 6000 – 1

Разполагаме с две революционни системи за ин витро манипулации – Leica AM6000. Това е напълно интегрирана система: инвертен микроскоп със специално конструиран за него микроманипулатор Eppendorf – уникално съчетание на най-висококачествена оптика в световен мащаб – тази на Leica, осигуряваща съвършена визуализация на биологичния обект и удобен робот за манипулации с репродуктивни клетки. Микроскопските системите са напълно автоматизирани, с тях се работи лесно и удобно. От един контролен блок се управляват едновременно микроскоп и микроманипулатор – с едно кликване на бутона на мишката апаратът мигновено се привежда в готовност за работа, в режим за ICSI или IMSI.

LEICA AM 6000 - 2

LEICA AM 6000 – 2

Всяка система изисква настройки по време на работа – смяна на обективи – за различните увеличения, контрасти, светлина, филтри, фокусиране, позиции в петрито, за да
се постигне оптимален образ при микроинжектиране на яйцеклетката. Дори и най-умелия и сръчен оператор (ембриолог) губи време, за да постигне качество на образа на своя апарат … При Leica AM6000 необходимите настройки се задават само с едно натискане на бутона. Така времето на престой на репродуктивните клетки извън инкубатора се свежда до минимум. Много фактори са жизнено важни при работа с репродуктивни клетки, и всеки от тях играе решаваща роля за развитието на качествени ембриони. Не можем напълно да елиминираме факторът „Време извън инкубатор” – но с Leica AM6000 значително го намаляваме.

 

 

 

Защо IMSI, а не ICSI?

Leica AM6000

Leica AM6000

Друг важен фактор за развитието на добри ембриони е качеството на гаметите – сперматозоиди и яйцеклетки. Тук Leica AM6000 намира решение – прилагане на DIC микроскопия за оценка на морфологията на отделните сперматозоиди преди ICSI – високо увеличение на образа с имерсионен обектив 100х. Системата постига увеличение до над 10 000 (около 16 000) пъти за анализ на морфологията, което позволява прецизен и точен подбор на най-добрите сперматозоиди. Ембриолозите на Клиника Малинов са преминали специализирани курсове на обучение, за да използват пълноценно и ефективно методът IMSI, в полза на нашите пациенти.

Със закупуването на втората система Leica AM6000 Клиника Малинов стана осмата клиника в световен мащаб с две такива иновационни системи. До края на 2012 година в света функционират 73 такива системи, като нашите са две от тях.
Системата Leica АМ6000 е уникална заради редица други предимства. Първото допълнително приложение е OCTAX Polar AIDE, което MTG интегрира специално за нас в микроскопа – това са специалeн зелен филтър и поляризатор на светлина, които позволяват визуализиране на делителното вретено на яйцеклетката и анализ на Zona pellucidа /обвивката на яйцеклетката/.

Избираме най-подходящия момент за оплождане

Избираме най-подходящия момент за оплождане

Позицията на делителното вретено е определяща за оценка на зрелостта на яйцеклетката и нейната годност за инжектиране. То играе важна и решаваща роля при правилното делене на зиготата и развитието
на качествен ембрион. Делителното вретено остава невидимо при нормалната светлина, с която работят обикновените инвертни микроскопи. Визуализирането му с нашите Leica АМ6000 позволяват избор на най-подходящ момент за оплождане на клетката.

по-висок процент качествени ембриони

по-висок процент качествени ембриони

Този метод на анализ и подбор на женски гамети, в съчетание с IMSI води до развитие на по-висок процент качествени ембриони. Повишава се имплантационния рейтинг, получават се повече добри ембриони за замразяване като резерв при неуспех.

 

 

 

 

 

Leica АМ6000

Leica АМ6000

Друго приложение на нашата Leica АМ6000 е лазерът с най-дълга история и опит – OCTAX Laser Shot System for ART отново на немската фирма MTG. Уникален за България. Тази система има изключителна научна основа и значителни предимства пред всички останали лазери, едни от най-важните са: мощност на лазера Octax – 100-150mW – най-сигурен и най-безопасен /всички останали лазери използват 300-400 mW/. Използването на лазер Octax намалява риска от прекомерно затопляне на ембриона по време на манипулация. Octax е единствената изпитана лазерна система в световен мащаб, която позволява работа на лазера в три увеличения – 25х, 40х и 60х обективи.

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Тази лазерна система е високо ефективна в IVF лабораторията при процедури като асистирано излюпване преди ембриотрансфер, биопсия на полярно телце, биопсия на бластомер (ембрион ден 3), биопсия на трофоектодерма (ембрион ден 5) и имобилизиране на сперматозоидите преди инжектиране.

В Клиника Малинов биопсии на ембриона в различни стадии е рутинна практика, както е биопсията на полярно телце в Германия, на трофоектодерма в Англия, на бластомери в Западна Европа и САЩ. Апаратурата на Illumina (iScan), с която разполага Геномния Център в Клиника Малинов позволява извършването на прецизна преимплантационна генетична диагностика и скриниг, дни преди ембриона да бъде поставен в матката на пациентката. По този начин за ембриотрансфер могат да се използват генетично здрави ембриони.

 

Лазерна Система

Лазерна Система

Интересна част от Лазерната система на MTG е обектив 60х, той позволява прецизен анализ и подбор на сперматозоидите според морфологичните им качества (IMSI) без имерсия, достигайки увеличение на образа 7200 пъти. Употребата на лазер с този обектив позволява бързо имобилизиране на подходящите сперматозоиди преди микроинжектиране. Ембриолозите на Клиника Малинов лично са уточнил детайлите на лазерното приложение с неговия създател Dr. Klaus Ring от MTG .

описание

описание

Съчетанието на Leica AM 6000 с технологиите на MTG е създадено с цел да повиши прецизността при микроманипулациите с репродуктивни клетки, осигурявайки бърза, лесна и удобна работа, както и безопастност и защитата на деликатните проби.

За да осигурим оптимални условия на средата за работа с репродуктивните клетки, когато са извън инкубатора, използваме модерните ламинарни боксове с висок клас на защита Varolab – Avantgarde2 121 solo, с вградени инкубатори и газова система, както и стереомикроскопи Leica.

 

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Тези микроскопи са снабдени с камери и директна връска с манипулационните, където се осъществяват фоликуларните пункции и ембриотрансферите. По време на ембриотрансфер пациентката може да види своите ембриони, как те се поставят в катетъра, след което се подават на акушер-гинеколога за извършване на процедурата.

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Що се отнася до култивирането на зиготите и ембрионите – нашите три-газови инкубатори на К-system и Heraeus осигуряват оптимални условия за нормалното им развитие и денонощно следене на показателите

За да сме сигурни, че Вашите клетки са добре защитени в оптимални условия на развитие, мониторинг системата на MTG ще следи онлайн денонощно условията на култивиране в инкубаторите (pH, t0, влажност, газова смес) и тези на криосъхранение в контейнерите.

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Клиника Малинов

Система за спермален анализ

SCA (Sperm Class Analyzer) – продукт на Microoptic, Испания, е автоматизирана диагностична система за анализ на най-важните параметри на човешките сперматозоиди, съгласно всички съществуващи критерии на Световната здравна организация (СЗО). Системата се отличава с висока бързина, прецизност, точност и репродуктивност, затова субективен анализ е практически невъзможен. Системата работи с микроскоп Leica и е предназначена за употреба от специалисти при осъществяването на спермален анализ, т. нар. спермограма. Това е софтуер, който напълно може да замести човешкото око, но по всяко време операторът има контрол върху системата, така че анализът е максимално прецизен и възможността за грешна диагноза се изключва. Системата е в състояние да извърши анализ за концентрация, подвижност, морфология по стриктни критерии на Крюгер, ДНК фрагментация и виталитет. В момента в България се работи и по два критерия на СЗО за спермаленанализ, според които се установяват отклоненията от нормалната картина. В Клиника Малинов, с новата система, внедрена от МТИ, спермалният анализ се извършва едновременно по двата критерия – от СЗО 1999 и СЗО 2010. Освен това, нашите биолози сами програмират как да изглежда съдържанието на спермограмата, така че да е ясна. Стремим се резултатът от изследването да е максимално разбираем за пациента, защото това е от особена важност за нас.

 

Квалификация на ембриолозите

Д-р Светла Джунева

Д-р Светла Джунева

През 2009 г. завършва магистърска степен по Лечебни растения в Биологически факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Още по време на следването си като бакалавър по Биология през 2007 започва работа като криобиолог в първата частна Банка за стволови клетки под ръководството на д-р Лидия Гърчева, хематотрансфузиолог. В началото на 2008 г.

Светла се включва в екипа на д-р Валентин Лачев като младши ембриолог и оттогава се занимава с Асистирани Репродуктивни Технологии. Паралелно с Ин витрото, от 2010 г. работи и като главен криобиолог в Биобанката към Център за върхови постижения “Транслиращи изследвания в хематологията”- Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.

През февруари 2011 е назначена като ембриолог–консултант към Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Майчин дом” и допринася за възраждането на IVF центъра там – Клиника “Репродуктивно здраве”.

Светла завършва серия професионални обучения, сред които Имунохематология, Витрификация, Лабораторни аспекти на ин витро оплождането. През последната година интензивно повишава квалификацията си като ембриолог на Клиника Малинов, преминавайки през редица специализации в Западна Европа, с цел въвеждане на иновационни техники в асистираната репродукция за пациенти с репродуктивни проблеми в България.
Завършва практически “ICSI-IMSI Training” курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския Университет и втори под ръководството на Dr. Guy Cassuto в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Успешно е преминала курсове на обучение по преимплантационна генетична диагностика и клинична ембриология, проведени от Joyce Harper, Alpesh Doshi и Sioban Sengupta в University College London. А също и практически курсове за микроманипулации с репродуктивни клетки, биопсия на полярни телца, бластомери и трофоектодерма, организирани от Институт Маркес и Център по Ембрионална Медицина в Мадрид, Испания. Обучава се на микроскопски анализ с поляризирана светлина и биопсия на полярно телце в Лабораторията по репродуктивна биология, Heidelberg University Hospital под личното ръководство на Prof. Markus Montag. През юни 2012 г. успешно полага изпит по клинична ембриология и придобива сертификат от ESHRE за тази квалификация.
Светла е член на Съюз на Българските Биолози /СББ/ и Европейската организация по човешка репродукция и ембриология /ESHRE/.

 

Димитър Димитров - ембриолог

Димитър Димитров – ембриолог

През 2007 завършва бакалавърска степен по Биология, а през 2009г. – магистърска степен по Лечебни растения в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От октомври 2007 г. работи като биолог-специалист в Институт по ботаника към Българска Академия на Науките (БАН).

Няколко години се занимава търговия на лабораторни реактиви, консумативи и оборудване. Специализирал е изграждане и поддръжка на компютърни мрежи, програмиране, както и сервиз и поддръжка на термостати, сушилни, инкубатори и водни бани.

От месец август 2012г. е част от екипа на Клиника Малинов. Преминава редица специализации в Западна Европа в сферата на ембриологията. Завършва практически “ICSI-IMSI Training” курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския Университет и такъв под ръководството на Dr. Guy Cassuto в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Преминава курсове на обучение по клинична ембриология и преимплантационна генетична диагностика, проведени от Joyce Harper, Alpesh Doshi и Sioban Sengupta в University College London, а също и практически курсове за микроманипилации с репродуктивни клетки, биопсия на полярни телца, бластомери и трофоектодерма, организирани от Институт Маркес и Център по Ембрионална Медицина в Мадрид, Испания. В Хайделберг, Германия, квалификацията му продължава с курс по микроскопски анализ с поляризирана светлина и биопсия на полярно телце в Лабораторията по репродуктивна биология при Prof. Markus Montag, Heidelberg University Hospital.

Член е на Европейската организация по човешка репродукция и ембриология /ESHRE/.

 

 

Галина Ненкова - ембриолог

Галина Ненкова – ембриолог

През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Молекулярна биология в Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва магистратура по Вирусология с пълно отличие през 2008 г. Разработва дипломната си работа на тема: „Проучване на възможността за вертикална трансмисия на Polyomavirus hominis 1“ към Национален Център по Заразни и Паразитни Болести с ръководител проф. Златко Кълвачев. През 2007 г., по време на следването си като магистър, започва работа като специалист в Институт по Невробиология при Българска Академия на Науките (БАН), звено „Биологични ефекти на природни и синтетични вещества“. През 2008 г. печели конкурс за научен сътрудник. Работи по български и международни проекти, участва в редица научни и работни срещи, конференции, симпозиуми. Съавтор е на статии, публикувани в списания с IMPACT-фактор.

Интересът й към реподуктивните технологии датира от 2009г. Отскоро изследва влиянието на оксидативния стрес и различни антиоксиданти върху прекисното окисление на липидите и подвижността на сперматозоидите. През септември 2012 г. започва работа като ембриолог в Клиника Малинов. Скоро след назначаването си преминава обучение за спермален анализ в Андрологична лаборатория, Медицински Център – Клиничен Институт по Репродуктивна Медицина, гр. Плевен, под ръководството на д-р Виолета Рилчева, който допълнително повишава квалификацията й.

 

Надежда за бебе : Клиника Малинов набира донори за яйцеклетки. За повече информация : 02 965 57 11
Провери Резултати