IMSI & ICSI

Научете за разликите между IMSI & ICSI

 

IMSI & ICSI

Научете за разликите между IMSI & ICSI

МЕТОДЪТ ICSI

При методът ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) под микроскопски контрол при увеличение на образа 3200 пъти, с помощта на специална техника в цитоплазмата на яйцеклетката се инжектира единичен сперматозоид. Това се прилага, когато причината за безплодието е свързана със силно изразен мъжки фактор – силно намален брой и подвижност на сперматозоидите; има имунологични причини за стерилитет или оплождането по класическия IVF метод не дава резултат.

ИНОВАЦИОННИЯТ МЕТОД IMSI

Методът IMSI (Intracytoplasmic morphology selected sperm injected) е подобен на метода ICSI. При него се използва DIC микроскопия и оптично увеличение на образа с имерсионен обектив – над 16 000 пъти. Това позволява много по-прецизен анализ на сперматозоидите и изключително фин подбор на най-добрите в зависимост от подвижността и морфологичните им особености. Благодарение на този метод може да се подбере не само жизненоспособен, но и морфологично качествен сперматозоид. Този метод се прилага при неуспешна бременност без видими причини, неуспешно оплождане след ICSI, при пациенти с висок процент на сперматозоиди с лоша морфология или ДНК фрагментация.

Защо IMSI, а не ICSI?

ICSI-IMSI

Ин Витро – снимка на разликите между ICSI-IMSI

Друг важен фактор за развитието на добри ембриони е качеството на гаметите – сперматозоиди и яйцеклетки. Тук AM6000 намира решение – прилагане на DIC микроскопия за оценка на морфологията на отделните сперматозоиди преди ICSI – високо увеличение на образа с имерсионен обектив 100х. Системата постига увеличение до над 10 000 (около 16 000) пъти за анализ на морфологията, което позволява прецизен и точен подбор на най-добрите сперматозоиди. Клиника Малинов планира закупуването на втора такава система, с което ще бъде осмата клиника в световен мащаб с две системи Leica AM6000. До момента в света функционират 73 такива системи, като нашата е една от тях.

 

Надежда за бебе : Клиника Малинов набира донори за яйцеклетки. За повече информация : 02 965 57 11
Провери Резултати