Клиничната Лаборатория

test tubes at clinic laboratory

Клиничната лаборатория е разположена на етаж минус едно на СБАЛГАР “ Д-р Малинов“. Обслужва пациенти на болницата и амбулаторни пациенти.

Нашите цели са високо качество на обслужване, аналитична точност и максимално кратки срокове за получаване на резултатите. Стандартното време е два часа. Някои изследвания изискват допълнителни процеси и стават готови след по-дълго време. Готовите резултати чрез ЛИС ( Лабораторна Информационна Система) се изпращат в електронното досие на всеки пациент, което улеснява бързата интерпретация от клиницистите.

 

Дейността в Клиничната лаборатория се осъществява и организира посредством следните дейности :

 

 • Манипулационна – вземане на кръв на пациенти, регистриране.
 • Лабораторна хематология
 • Клинична химия
 • Хормони – репродуктивни, тиреоидни
 • Кръвосъсирване
 • Електролити
 • Изследване на урини
 • Специализирани изследвания по договор с външна лаборатория
 • Качествено изследване на серологични показатели – HbsAg; HIV1/2; anti – HCV; Wass.
 • Клиничната лаборатория работи със затворена система за взимане на кръв.
  • Акредитирана е според изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория и разполага с необходимата апаратура за това. Ежемесечно участва в система за ВОК ( Външна Оценка на Качеството) и получава съответните сертификати.
  •  

   Лабораторията има високо квалифициран, опитен и мотивиран персонал.

   Malinov Clinic

   Екип:

   Началник  – Д.р. Бистра Панчева

   Клинични лаборанти – Галя Василева

   Деница Барфончовска

Надежда за бебе : Клиника Малинов набира донори за яйцеклетки. За повече информация : 02 965 57 11
Провери Резултати