Мая Атанасоска

През 2009 година придобива бакалавърска степен по „Молекулярна биология“ в „Св. Климент Охридски“.

През 2014 година под ръководството на Чл.-кор. проф. д-р Драга Тончева придобива професионална квалификация „Молекулярен биолог-магистър по генетика и геномика“.

Член е на Българското дружество по генетика и геномика на човека.

Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.