Пакет Женска Консултация 650 лв.
06/08/2017
Д-р Иван Ангелов Бичовски
26/10/2017

Родилно отделение и неонатология в Клиника Малинов

КЪМ ВСИЧКИ НАШИ ПАЦИЕНТИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ!
ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ МАЛКИТЕ МАЛИНЧЕТА МОГАТ ДА ПОЕМАТ ПЪРВАТА СИ ГЛЪТКА ВЪЗДУХ
И ДА ОБЯВЯТ ИДВАНЕТО СИ НА ТОЗИ СВЯТ В КЛИНИКА МАЛИНОВ! НОВИТЕ РОДИЛНО
ОТДЕЛЕНИЕ И НЕОНАТОЛОГИЯ СА НАПРАВЕНИ ЗА ВАС!
КЛИНИКА МАЛИНОВ – ЗА ДА ИМА НА КОГО ДА ЧЕТЕТЕ ПРИКАЗКИ!

Comments are closed.