Какво изучава генетиката и какво е ген?
November 6, 2012
Фактори за успех при ин витро оплождане
November 28, 2012

Транспорт на ембриони до друга клиника или болница

Транспорт на ембриони

Транспорт на ембриони

Когато допълнителни ембриони са транспортирани до различна клиника или болница от тази в която са създадени, те се замразяват в течен азот и тогава се транспортират в специални камери.

Защо са нужни специални камери?

Камерите представляват, затворени херметически флакони, който са специални изработени за безопасно пренасяне на азот в течно състояние, без да има риск за неговото изтичане. Когато е добре подготвена, камерата не съдържа свободен азот.

Поради факта, че ембрионите са замразени в течен азот, те могат да бъдат транспортирани навсякъде в света използвайки услугите на специализирана компания за транспорт която разполага със специфичната апаратура. Най – важната част от транспорта е поддържането на температурата и активните съставки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *