Нашите услуги

Клиника Малинов е тук за Вас
ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ  
Първичен гинекологичен преглед + ултразвук 50лв.
Вторичен гинекологичен преглед 30лв.
Консултация с IVF специалист 25лв.
Фоликулометрия 30лв.
Генетична консултация 40лв.
Имунологична консултация 30лв.
Репродуктивен имунологичен панел 260лв.
Колпоскопия 40лв.
Колпоскопия + биопсия 90лв.
Консултация с интернист 30лв.
Консултация с анестезиолог 30лв.
Апликация на спирала под ултразвуков контрол 70лв.
Екстракция на спирала 40лв.
ПАКЕТ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ  
Пакет Женска Консултация / Установяване на бременност и определяне на термин за раждане, Пренатална диагностика /3D-4D ултразвук/ и биохимичен скрининг за вродени малформации /заплаща се отделно извън пакета /, Фетална ехокардиография /ако се налага и има причина за нея /, Ултразвукови изследвания през цялата бременност, Всички необходими лабораторни изследвания /кръв, урина, влагалищен секрет, цитонамазка/, Измерване и регистриране на ръст, тегло, пулс, артериално налягане; обиколка на корема и височина на фундуса; NST – запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции; движения на плода;, Индивидуален диетичен режим 650лв.
СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Обикновена спермограма / Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите. Препоръки, ако се налагат други тестове/ 40лв.

Разширена спермограма

/Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/
90лв.
ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) /резултат след седмица/ 140лв.
HBA /зрялост и оплодителна способност на сперматозоидите/ 120лв.
Само морфология по стриктни критерии 50лв.
Тест за наличие на левкоцити /LeucoScreen test/ 20лв.
Тест за виталност /VitalScreen test/ 20лв.
Тест за наличие на антиспермални антитела /МАR test – IgG и IgA/ 35лв.
ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ  
Ендометриална биопсия 100лв.

HSG( Rӧ графия  на маточни тръби ) (с вкл. влагалищен секрет и изследване за хламидия и контрастно вещество)

+ анестезия (изисква се ПКК)

270лв.

370лв.

Офис хистероскопия преди IVF (с вкл. влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ,биохимия и консултация с интернист и анестезиолог ) 480лв.
Хистероскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 700лв.
Оперативна хистероскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 850лв.
Second look хистероскопия 350лв.
Офис хистероскопия +Трансвагинална лапароскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 890лв.
Диагностична Лапароскопия  (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 1400лв.
Оперативна Лапароскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 1600лв.
Лапароскопска миомектомия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включени 3 леглодни) 1950лв.
Конизация на маточната шийка (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 650лв.
Хименопластика - не са включени предоперативни изследвания 250лв.
Серклаж - не са включени предоперативни изследвания 550лв.
Ембриоредукция - не са включени предоперативни изследвания 250лв.
Кюретаж след IVF - не са включени предоперативни изследвания 350лв.
Кюретаж  - не са включени предоперативни изследвания 350лв.
Полипектомия с кюретаж - не са включени предоперативни изследвания 550лв.
Прекъсване на бременност по желание до 12г.с. - не са включени предоперативни изследвания 550лв.
Марсупиализация на Бартолинова жлеза - не са включени предоперативни изследвания 350лв.
Пункция на киста - не са включени предоперативни изследвания 400лв.
Допълнителен леглоден 50лв.
АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ  
Съпружеска вътрематочна инсеминация - включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 450лв.
Съпружеска вътрематочна инсеминация – повтаряне на следващ ден 110лв.
Донорска вътрематочна инсеминация - включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите и инсеминация 750лв.
Донорска вътрематочна инсеминация– повтаряне на следващ ден 250лв.
IVF/IMSI на Спонтанен цикъл  
До 3 аспирирани яйцеклетки – включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1500лв.
Над 3 яйцеклетки - включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1900лв.
Класическо IVF оплождане на стимулиран цикъл 1300лв.
Оплождане ICSI на стимулиран цикъл - инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView) 1600лв.
ОпложданеIMSI на стимулиран цикъл - прецизен подбор на най-добрите сперматозоиди според морфологичните им качества и инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), култивиране на ембриони до деня за трансфер – ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1900лв.
Оплождане IMSI 300лв.
Фоликуларна пункция 400лв.
Ембриотрансфер 340лв.
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI 300лв.
Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 200лв.
Размразяване на ембриони  и ембриотрансфер / FET/- размразяване, асистирано излюпване на ембриони и ембриотрансфер 400лв.
Предимплантационна генетична диагностика PGD на ембрион 700лв.
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ  
Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40лв.
Замразяване на сперматозоиди 100лв.
Замразяване на сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания 0лв.
Криосъхранение на сперматозоиди за срок до 6 месеца 200лв.
Замразяване на предимплантационни ембриони (до 2 броя в сламка) 100лв.
Замразяване на яйцеклетки (до 2 броя в сламка) 100лв.
Замразяване на яйцеклетки на пациенти с онкологични заболявания 0лв.
Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки за срок до 6 месеца (за сламка). 200лв.
ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА  
Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук - едноплодна бременност 140лв.
Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук - двуплодна бременност 160лв.
Фетална морфология 19-22 г.с. - едноплодна бременност 120лв.
Фетална морфология 19-22 г.с. - двуплодна бременност 160лв.
Фетална морфология 30-34 г.с. - едноплодна бременност 80лв.
Фетална морфология 30-34 г.с. - двуплодна бременност 100лв.
Женска консултация 40лв.
4D ултразвуков преглед на бременна жена 50лв.
Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 20лв.
Амниоцентеза с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350лв.
Хорионбиопсия с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350лв.
Амниоцентеза – пълно молекулно кариотипиране – HumanCoreExome12v1.0 DNA Analysis 900лв.
Хорионбиопсия– пълно молекулно кариотипиране – HumanCoreExome - 12v1.0 DNA Analysis 900лв.
АНДРОЛОГИЯ  
Първичен андрологичен преглед 40лв.
Вторичен андрологичен преглед 25лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса- не са включени предоперативни изследвания 750лв.
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима- не са включени предоперативни изследвания 750лв.
ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ  
Цитонамазка 25лв.
Биопсия 50лв.
Ендометриална биопсия 100лв.
Молекулна инфектология  
Ureaplasma- PCR 25лв.
Mycoplasma hominis - PCR 25лв.
Mycoplasma genitalium - PCR 25лв.
Chlamydia Trachomatis - PCR 40лв.
Изследване на панел инфектология (включва горните четири изследвания) 100лв.
HPV – 12 високорискови щама - PCR 70лв.
ДНК – NGS секвениране  
Секвенционен анализ на 94 гена, свързани с предразположеност към онкологични заболявания, включващ BRCA1 и BRCA2 1850лв.
Секвенционен анализ на 552 гена, фокусиран върху тежки, рецесивни детски заболявания с ранно начало 1500лв.
Секвенционен анализ на 4813 гена, свързани с известни клинични фенотипове 2500лв.
Екзомно секвениране, влючващо екзоните на 20 794 гена 4500лв.
NIFTY plus - Неинвазивен фетален тест за тризомии 1250лв.
Молекулна цитогенетика и FISH  
Геномно сканиране и молекулно кариотипиране 850лв.
Цитогенетично кариотипиране – постнатална диагноза 110лв.
Цитогенетично кариотипиране – пренатална диагноза 150лв.
FISH анализ 450лв.
ДРУГИ  
Генетична консултация 40лв.
Изследване за тромбофилии – Фактор V Laiden, PAI, Фактор II протромбин и MTHFR (две мутации в гена) 160лв.
Изследване за муковисцидоза 250лв.
Влагалищен секрет 25лв.
Венозна инфузия 20лв.
Rö- графия 25лв.
ЕКГ 15лв.
Генетични Изследвания  
Цитогенетични изследвания 110лв.
Секвенционен анализ на 96гена за предразположеност към онкологични заболявания, включващи и BRCA1 и BRCA2 1200лв.
Изследване за тромбофилии – Фактор V Laiden, PAI, протромбин и MTHFR 140лв.
Молекулно кариотипиране 750лв.
Надежда за бебе : Клиника Малинов набира донори за яйцеклетки. За повече информация : 02 965 57 11
Провери Резултати a