ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Първичен гинекологичен преглед + ултразвук 50 лв.
 • Първичен гинекологичен преглед без ултразвук 40 лв.
 • Ултразвук 30 лв.
 • Вторичен гинекологичен преглед 30 лв.
 • Консултация с IVF специалист 25 лв.
 • Фоликулометрия 30 лв.
 • Генетична консултация 40 лв.
 • Имунологична консултация 40 лв.
 • Репродуктивен имунологичен панел 260 лв.
 • Колпоскопия 40 лв.
 • Колпоскопия + биопсия 90 лв.
 • Консултация с интернист 30 лв.
 • Консултация с анестезиолог30 лв.
 • Апликация на спирала под ултразвуков контрол 70 лв.
 • Екстракция на спирала 40 лв.
 • ПАКЕТ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ – Пакет Женска Консултация / Установяване на бременност и определяне на термин за раждане, Пренатална диагностика /3D-4D ултразвук/ и биохимичен скрининг за вродени малформации /заплаща се отделно извън пакета /, Фетална ехокардиография /ако се налага и има причина за нея /, Ултразвукови изследвания през цялата бременност, Всички необходими лабораторни изследвания /кръв, урина, влагалищен секрет, цитонамазка/, Измерване и регистриране на ръст, тегло, пулс, артериално налягане; обиколка на корема и височина на фундуса; NST – запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции; движения на плода;, Индивидуален диетичен режим 650 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Обикновена спермограма / Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите.
  Препоръки, ако се налагат други тестове/
  50 лв.
 • Разширена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/ 100 лв.
 • ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) /резултат след седмица/ 140 лв.
 • HBA /зрялост и оплодителна способност на сперматозоидите – необработен / 140 лв.
 • HBA /зрялост и оплодителна способност на сперматозоидите – обработен / 160 лв.
 • Морфология ( само ) по стриктни критерии 50 лв.
 • Тест за наличие на левкоцити /LeucoScreen test/ 20 лв.
 • Тест за виталност /VitalScreen test/ 20 лв.
 • Тест за наличие на антиспермални антитела /МАR test – IgG и IgA/ 35 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 • Ендометриална биопсия 100 лв.
 • HSG ( Rӧ графия на маточни тръби ) + анестезия 370 лв.
 • HSG ( Rӧ графия на маточни тръби ) без анестезия 270 лв.
 • Офис хистероскопия преди IVF 480 лв.
 • Хистероскопия скрач 480 лв.
 • Оперативна хистероскопия 750 лв.
 • Second look хистероскопия 350 лв.
 • Диагностична Хистероскопия 650 лв.
 • Лапароскопия малка 1600 лв.
 • Лапароскопска миомектомия 1950 лв.
 • Трансвагинална лапароскопия 890 лв.
 • Конизация на маточната шийка 650 лв.
 • Серклаж 550 лв.
 • Ембриоредукция 250 лв.
 • Абразио след IVF 250 лв.
 • Абразио /Missed abortion; Пробатория/ 350 лв.
 • Сепарирано абразио 550 лв.
 • Прекъсване на бременност по желание до 12г.с. 550 лв.
 • Марсупиализация на Бартолинова жлеза 350 лв.
 • Пункция на киста 400 лв.
 • Болничен престой един леглоден 100 лв.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Съпружеска вътрематочна инсеминация включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 450 лв.
 • Съпружеска вътрематочна инсеминация повтаряне на следващ ден 200 лв.
 • Донорска вътрематочна инсеминация – включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите и инсеминация 750 лв.
 • Донорска вътрематочна инсеминация повтаряне на следващ ден 250 лв.
 • IVF/I M SI на Спонтанен цикъл_
 • До 3 аспирирани яйцеклетки включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1500 лв.
 • Над 3 яйцеклетки – включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 2000 лв.
 • Класическо IVF оплождане на стимулиран цикъл 1300 лв.
 • Оплождане ICSI на стимулиран цикъл – инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView) 1600 лв.
 • Оплождане IMSI на стимулиран цикъл – прецизен подбор на най-добрите сперматозоиди според морфологичните им качества и инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1900 лв.
 • Оплождане IMSI 300 лв.
 • Фоликуларна пункция 400 лв.
 • Ембриотрансфер 340 лв.
 • Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI 300 лв.
 • Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 200 лв.
 • Размразяване на ембриони и ембриотрансфер / FET/- размразяване, асистирано излюпване на ембриони и ембриотрансфер 400 лв.
 • Предимплантационна генетична диагностика PGD на ембрион 700 лв.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

 • Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди за 94 часа 100 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди за 6 месеца 300 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания до 6 месеца 0 лв.
 • Криосъхранение на сперматозоиди удължаване на срока до 6 месеца 200 лв.
 • Замразяване на предимплантационни ембриони (до 2 броя в сламка) 300 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки (до 2 броя в сламка) 100 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
 • Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки за срок до 6 месеца (за сламка) 200 лв.
 • Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки удължаване на срока (за една сламка) 200 лв.
 • Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки удължаване на срока (за две сламки) 400 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

 • Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук – едноплодна бременност 160 лв.
 • Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук – двуплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – едноплодна бременност 120 лв.
 • 4 D ултразвуков преглед на бременна жена 120 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – двуплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 30-34 г.с. – едноплодна бременност 80 лв.
 • Фетална морфология 30-34 г.с. – двуплодна бременност 100 лв.
 • Женска консултация 40 лв.
 • 4D ултразвуков преглед на бременна жена 50 лв.
 • Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 20 лв.
 • Амниоцентеза с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.
 • Хорионбиопсия с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.

АНДРОЛОГИЯ

 • Първичен андрологичен преглед 40 лв.
 • Вторичен андрологичен преглед 25 лв.
 • TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса 750 лв.
 • PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима – не са включени предоперативни изследвания 750 лв.

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 • Цитонамазка 25 лв.
 • Биопсия 50 лв.
 • Ендометриална биопсия 100 лв.

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Генетична консултация 40 лв.
  • ДНК диагностика на полово-предавани инфекции чрез qPCR:
  • Chlamydia trachomatis 40 лв.
  • Mycoplasma hominis 25 лв.
  • Mycoplasma genitalium 25 лв.
  • Ureaplasma urealyticum/parvum 25 лв.
  • Панел „Инфектология“ (Chl. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, Ur. urealyticum/parvum) 110 лв.
  • NGS секвениране на панели:
  • Раков панел – включва 94 гена, свързани с предразположеност към различни онкологични заболявания 1200 лв.
  • Кардио панел – включва 174 гена, асоциирани с 17 наследствени кардиологични заболявания 1200 лв
  • Панел „Кардиомиопатия“ – включва 46 гена, асоциирани с различни форми на кардиомиопатия 1200 лв.
  • Панел „Наследствени болести“ – включва 552 гена, свързани с тежки, рецесивни детски заболявания с ранно начало 1500 лв
  • Панел „TruSight One“ – 4811 гена, асоциирани с различни клинични състояния 1800 лв.
  • Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 50X) 1500 лв.
  • Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 100X) 2000 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина до 50 Kb) 500 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина от 50 до 100 Kb 750 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина над 100 Kb 1000 лв.
  • Кариотипиране и пренатална диагностика:
  • Цитогенетичен анализ (постнатален) 110 лв.
  • Цитогенетичен анализ (пренатален – хорионбиопсия/амниоцентеза) 200 лв.
  • Пренатална диагностика (цитогенетичен анализ + молекулно кариотипиране) 2500 лв.
  • Постнатална диагностика (молекулно кариотипиране / SNP array) 1600 лв.
  • Неинвазивен пренатален тест за установяване на хромозомни болести (NIFTY plus) 1250 лв.
  • ДНК анализ за предразположение към тромбофилия:
  • Фактор II (протромбин) (F2, c.20210G>A) 40 лв.
  • Фактор V Leiden (F5, с.1691G>A, p.Arg506Gln) 40 лв.
  • MTHFR (c.677 C>T, p.Ala222Val и c.1298 A>C, p.Glu429Ala) 70 лв.
  • PAI-1 (SERPINE1) (5G>4G) 40 лв.
  • Фактор XIII (F13A1, c.103G>T, p.Val34Leu) 40 лв.
  • Панел „Тромбофилия“ (6 варианта в 5 гена: F2, F5, F13A1, MTHFR, PAI-1) 200 лв.

РАЖДАНЕ

 • Раждане 1600 лв.
 • Избор на екип 900 лв.
 • Стая с подобрени битови условия 4 нощи х 100 400 лв.
 • Стая с подобрени битови условия 3 нощи х 100 300 лв.
 • Индивидуален пост от акушерка “Майка и бебе ” за целият престой 300 лв.
 • Спинална/епидурална упойка 100 лв.

ДРУГИ

 • Издаване на рецепта 10 лв.
 • Локално /вагинално/ приложение на медикамент 25 лв.
 • Rö- графия 25 лв.
 • Подкожна инжекция 8 лв.
 • Мускулна инжекция 10 лв.
 • Венозна инжекция 20 лв.
 • Превръзка 25 лв.
 • ЕКГ 15 лв.