ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Първичен гинекологичен преглед + ултразвук 50 лв.
 • Първичен гинекологичен преглед без ултразвук 40 лв.
 • Ултразвук 30 лв.
 • Микробиология от вагинален секрет 35 лв.
 • Вторичен гинекологичен преглед 30 лв.
 • Консултация с IVF специалист 25 лв.
 • Фоликулометрия 30 лв.
 • Генетична консултация 40 лв.
 • Колпоскопия 40 лв.
 • Колпоскопия + биопсия 90 лв.
 • Консултация с интернист 30 лв.
 • Консултация с анестезиолог30 лв.
 • Апликация на спирала под ултразвуков контрол 70 лв.
 • Екстракция на спирала 40 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Обикновена спермограма / Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите.
  Препоръки, ако се налагат други тестове/
  85 лв.
 • Разширена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/ 135 лв.
 • ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) /резултат след седмица/ 140 лв.
 • HBA /зрялост и оплодителна способност на сперматозоидите – необработен / 150 лв.
 • Морфология / само / по стриктни критерии 50 лв.
 • Микробиология от семенна течност/ 35 лв.
 • Тест за наличие на левкоцити /LeucoScreen test/ 30 лв.
 • Тест за виталност /VitalScreen test/ 25 лв.
 • Тест за наличие на антиспермални антитела /МАR test – IgG и IgA/ 35 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 • HSG ( Rӧ графия на маточни тръби ) + анестезия 370 лв.
 • HSG ( Rӧ графия на маточни тръби ) без анестезия 270 лв.
 • Хистероскопия диагностична 650 лв.
 • Оперативна хистероскопия 750 лв.
 • Лапароскопия малка 1600 лв.
 • Лапароскопия голяма 1950 лв.
 • Трансвагинална лапароскопия 890 лв.
 • Конизация на маточната шийка 650 лв.
 • Серклаж 550 лв.
 • Ембриоредукция 250 лв.
 • Абразио 350 лв.
 • Прекъсване на бременност по желание до 12г.с. 550 лв.
 • Марсупиализация на Бартолинова жлеза 350 лв.
 • Пункция на киста 400 лв.
 • Вливане до 1 ч. болничен престой 50 лв.
 • Вливане над 2 ч. болничен престой 100 лв.
 • Болничен престой един леглоден 100 лв.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Съпружеска вътрематочна инсеминация включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 450 лв.
 • Съпружеска вътрематочна инсеминация повтаряне на следващ ден 250 лв.
 • Донорска вътрематочна инсеминация – включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите и инсеминация 950 лв.
 • Инвитро oплождане IVF/ICSI 1600 лв.
 • Оплождане IMSI 400 лв.
 • Фоликуларна пункция 450 лв.
 • Ембриотрансфер 550 лв.
 • Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI/IUI 500 лв.
 • Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 300 лв.
 • Размразяване на ембриони и ембриотрансфер / FET/- размразяване, асистирано излюпване на ембриони и ембриотрансфер 650 лв.
 • Предимплантационна генетична диагностика PGD на ембрион 700 лв.
 • Калциева активация 150 лв.
 • Размразяване на яйцеклетки (за една сламка) 120 лв.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

 • Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди (един държач, до 5 проби) + криоконсервация за период за 6 месеца 350 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди (един държач, до 5 проби) + криоконсервация за период за 6 месеца за онкоболни пациенти 0 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки (една сламка, до 3 овоцита) + криоконсервация за период за 6 месеца 370 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки (една сламка, до 3 овоцита) + криоконсервация за период за 6 месеца за онкоболни пациенти 0 лв.
 • Замразяване на ембриони (една сламка, до 3 ембриона) + криоконсервация за период за 6 месеца 320 лв.
 • Криосъхранение на биологичен материал за един месец 34 лв.
 • Криосъхранение на биологичен материал за шест месеца 200 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

 • Ранен биохимичен скрининг 11-13 г. с.+6 дни + ултразвук – едноплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – едноплодна бременност 120 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – двуплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 30-34 г.с. – едноплодна бременност 80 лв.
 • 4D ултразвуков преглед на бременна жена 120 лв.
 • Женска консултация 40 лв.
 • 4D ултразвуков преглед на бременна жена 50 лв.
 • Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 20 лв.
 • Амниоцентеза с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.
 • Хорионбиопсия с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.

АНДРОЛОГИЯ

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 • Цитонамазка 35 лв.
 • Биопсия 50 лв.
 • Ендометриална биопсия 100 лв.

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Генетична консултация 40 лв.
  • ДНК диагностика на полово-предавани инфекции чрез qPCR:
  • Chlamydia trachomatis 50 лв.
  • Mycoplasma hominis 25 лв.
  • Mycoplasma genitalium 25 лв.
  • Ureaplasma urealyticum/parvum 35 лв.
  • Панел „Инфектология“ (Chl. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, Ur. urealyticum/parvum) 120 лв.
  • NGS секвениране на панели:
  • Раков панел – включва 94 гена, свързани с предразположеност към различни онкологични заболявания 1200 лв.
  • Кардио панел – включва 174 гена, асоциирани с 17 наследствени кардиологични заболявания 1200 лв
  • Панел „Кардиомиопатия“ – включва 46 гена, асоциирани с различни форми на кардиомиопатия 1200 лв.
  • Панел „Наследствени болести“ – включва 552 гена, свързани с тежки, рецесивни детски заболявания с ранно начало 1500 лв
  • Панел „TruSight One“ – 4811 гена, асоциирани с различни клинични състояния 1800 лв.
  • Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 50X) 1500 лв.
  • Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 100X) 2000 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина до 50 Kb) 500 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина от 50 до 100 Kb 750 лв.
  • Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина над 100 Kb 1000 лв.
  • Кариотипиране и пренатална диагностика:
  • Цитогенетичен анализ (постнатален) 150 лв.
  • Цитогенетичен анализ (пренатален – хорионбиопсия/амниоцентеза) 200 лв.
  • Пренатална диагностика (цитогенетичен анализ + молекулно кариотипиране) 2500 лв.
  • Постнатална диагностика (молекулно кариотипиране / SNP array) 1600 лв.
  • Неинвазивен пренатален тест за установяване на хромозомни болести (NIFTY plus) 1350 лв.
  • ДНК анализ за предразположение към тромбофилия:
  • Фактор II (протромбин) (F2, c.20210G>A) 40 лв.
  • Фактор V Leiden (F5, с.1691G>A, p.Arg506Gln) 40 лв.
  • MTHFR (c.677 C>T, p.Ala222Val и c.1298 A>C, p.Glu429Ala) 70 лв.
  • PAI-1 (SERPINE1) (5G>4G) 40 лв.
  • Фактор XIII (F13A1, c.103G>T, p.Val34Leu) 40 лв.
  • Панел „Тромбофилия“ (6 варианта в 5 гена: F2, F5, F13A1, MTHFR, PAI-1) 200 лв.

РАЖДАНЕ

ДРУГИ

 • Издаване на рецепта 10 лв.
 • Локално /вагинално/ приложение на медикамент 25 лв.
 • Rö- графия 25 лв.
 • Подкожна инжекция 8 лв.
 • Мускулна инжекция 10 лв.
 • Венозна инжекция 20 лв.
 • Превръзка 25 лв.
 • ЕКГ 15 лв.

Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.