ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

 • Първичен гинекологичен преглед + ултразвук 50 лв.
 • Вторичен гинекологичен преглед 30 лв.
 • Консултация с IVF специалист 25 лв.
 • Фоликулометрия 30 лв.
 • Генетична консултация 40 лв.
 • Имунологична консултация 30 лв.
 • Репродуктивен имунологичен панел 260 лв.
 • Колпоскопия 40 лв.
 • Колпоскопия + биопсия 90 лв.
 • Консултация с интернист 30 лв.
 • Консултация с анестезиолог 30 лв.
 • Апликация на спирала под ултразвуков контрол 70 лв.
 • Екстракция на спирала 40 лв.
 • ПАКЕТ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ – Пакет Женска Консултация / Установяване на бременност и определяне на термин за раждане, Пренатална диагностика /3D-4D ултразвук/ и биохимичен скрининг за вродени малформации /заплаща се отделно извън пакета /, Фетална ехокардиография /ако се налага и има причина за нея /, Ултразвукови изследвания през цялата бременност, Всички необходими лабораторни изследвания /кръв, урина, влагалищен секрет, цитонамазка/, Измерване и регистриране на ръст, тегло, пулс, артериално налягане; обиколка на корема и височина на фундуса; NST – запис на детските сърдечни тонове и маточни контракции; движения на плода;, Индивидуален диетичен режим 650 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Обикновена спермограма / Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите.
  Препоръки, ако се налагат други тестове/
  40 лв.
 • Разширена спермограма /Анализ на Обем, Клетъчни елементи, Концентрация и Подвижност на сперматозоидите, Морфология по стриктни критерии на Крюгер, Тест за виталност. Препоръки, ако се налагат други тестове/ 90 лв.
 • ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI ) /резултат след седмица/ 140 лв.
 • HBA /зрялост и оплодителна способност на сперматозоидите/ 120 лв.
 • Само морфология по стриктни критерии 50 лв.
 • Тест за наличие на левкоцити /LeucoScreen test/ 20 лв.
 • Тест за виталност /VitalScreen test/ 20 лв.
 • Тест за наличие на антиспермални антитела /МАR test – IgG и IgA/ 35 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 • Ендометриална биопсия 100 лв.
 • HSG ( Rӧ графия на маточни тръби ) (с вкл. влагалищен секрет и изследване за хламидия и контрастно вещество) + анестезия (изисква се ПКК) 270 лв. / 370 лв.
 • Офис хистероскопия преди IVF (с вкл. влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология,  ПКК, ЕКГ,биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 480 лв.
 • Хистероскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 700 лв.
 • Оперативна хистероскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 850 лв.
 • Second look хистероскопия 350 лв.
 • Офис хистероскопия +Трансвагинална лапароскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия и консултация с интернист и анестезиолог) 890 лв.
 • Диагностична Лапароскопия  (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 1400 лв.
 • Оперативна Лапароскопия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 1600 лв.
 • Лапароскопска миомектомия (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включени 3 леглодни) 1950 лв.
 • Конизация на маточната шийка (с вкл. Влагалищен секрет и изследване за хламидия, серология, ПКК, ЕКГ, биохимия, консултация с интернист и анестезиолог и включен 1леглоден) 650 лв.
 • Хименопластика не са включени предоперативни изследвания 250 лв.
 • Серклаж не са включени предоперативни изследвания 550 лв.
 • Ембриоредукция не са включени предоперативни изследвания 250 лв.
 • Кюретаж след IVF не са включени предоперативни изследвания 350 лв.
 • Кюретаж не са включени предоперативни изследвания 350 лв.
 • Полипектомия с кюретаж не са включени предоперативни изследвания 550 лв.
 • Прекъсване на бременност по желание до 12г.с. не са включени предоперативни изследвания 550 лв.
 • Марсупиализация на Бартолинова жлеза не са включени предоперативни изследвания 350 лв.
 • Пункция на киста не са включени предоперативни изследвания 400 лв.
 • Допълнителен леглоден 50 лв.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Съпружеска вътрематочна инсеминация включва обработка на сперматозоидите и инсеминация 450 лв.
 • Съпружеска вътрематочна инсеминация повтаряне на следващ ден 110 лв.
 • Донорска вътрематочна инсеминация – включва избор на донор по каталог, размразяване, обработка на сперматозоидите и инсеминация 750 лв.
 • Донорска вътрематочна инсеминация повтаряне на следващ ден 250 лв.
 • IVF/I M SI на Спонтанен цикъл_
 • До 3 аспирирани яйцеклетки включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1500 лв.
 • Над 3 яйцеклетки – включва пункция, инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), оплождане чрез IMSI, култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1900 лв.
 • Класическо IVF оплождане на стимулиран цикъл 1300 лв.
 • Оплождане ICSI на стимулиран цикъл – инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView) 1600 лв.
 • Оплождане IMSI на стимулиран цикъл – прецизен подбор на най-добрите сперматозоиди според морфологичните им качества и инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката след анализ на делително вретено и обвивка на яйцеклетката (SpindleView), култивиране на ембриони до деня за трансфер ден 3 или ден 5, асистирано излюпване с лазер на ембрионите (при показания) 1900 лв.
 • Оплождане IMSI 300 лв.
 • Фоликуларна пункция 400 лв.
 • Ембриотрансфер 340 лв.
 • Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI/IMSI 300 лв.
 • Асистирано излюпване с лазер на ембрионите 200 лв.
 • Размразяване на ембриони и ембриотрансфер / FET/- размразяване, асистирано излюпване на ембриони и ембриотрансфер 400 лв.
 • Предимплантационна генетична диагностика PGD на ембрион 700 лв.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

 • Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди 100 лв.
 • Замразяване на сперматозоиди на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
 • Криосъхранение на сперматозоиди за срок до 6 месеца 200 лв.
 • Замразяване на предимплантационни ембриони (до 2 броя в сламка) 100 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки (до 2 броя в сламка) 100 лв.
 • Замразяване на яйцеклетки на пациенти с онкологични заболявания 0 лв.
 • Криосъхранение на замразени ембриони или яйцеклетки за срок до 6 месеца (за сламка) 200 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

 • Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук – едноплодна бременност 140 лв.
 • Ранен биохимичен скрининг 11-13+6 г.с. + ултразвук – двуплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – едноплодна бременност 40 лв.
 • 4 D ултразвуков преглед на бременна жена 120 лв.
 • Фетална морфология 19-22 г.с. – двуплодна бременност 160 лв.
 • Фетална морфология 30-34 г.с. – едноплодна бременност 80 лв.
 • Фетална морфология 30-34 г.с. – двуплодна бременност 100 лв.
 • Женска консултация 40 лв.
 • 4D ултразвуков преглед на бременна жена 50 лв.
 • Запис на детски сърдечни тонове /NST/ 20 лв.
 • Амниоцентеза с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.
 • Хорионбиопсия с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350 лв.
 • Амниоцентеза – пълно молекулно кариотипиране – HumanCoreExome – 12v1.0 DNA Analysis 900 лв.
 • Хорионбиопсия– пълно молекулно кариотипиране – HumanCoreExome – 12v1.0 DNA Analysis 900 лв.

АНДРОЛОГИЯ

 • Първичен андрологичен преглед 40 лв.
 • Вторичен андрологичен преглед 25 лв.
 • TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса – не са включени предоперативни изследвания 750 лв.
 • PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима – не са включени предоперативни изследвания 750 лв.

ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 • Цитонамазка 25 лв.
 • Биопсия 50 лв.
 • Ендометриална биопсия 100 лв.

МОЛЕКУЛНА ИНФЕКТОЛОГИЯ

 • Ureaplasma- PCR 25 лв.
 • Mycoplasma hominis – PCR 25 лв.
 • Mycoplasma genitalium – PCR 25 лв.
 • Chlamydia Trachomatis – PCR 40 лв.
 • Изследване на панел инфектология (включва горните четири изследвания) 100 лв.
 • HPV – 12 високорискови щама – PCR 70 лв.

ДНК – NGS СЕКВЕНИРАНЕ

 • Секвенционен анализ на 94 гена, свързани с предразположеност към онкологични заболявания, включващ BRCA1 и BRCA2 1850 лв.
 • Секвенционен анализ на 552 гена, фокусиран върху тежки, рецесивни детски заболявания с ранно начало 1500 лв.
 • Секвенционен анализ на 4813 гена, свързани с известни клинични фенотипове 2500 лв.
 • Екзомно секвениране, влючващо екзоните на 20 794 гена 4500 лв.
 • NIFTY plus – Неинвазивен фетален тест за тризомии 12050 лв.

МОЛЕКУЛНА ЦИТОГЕНЕТИКА И FISH

 • Геномно сканиране и молекулно кариотипиране 850 лв.
 • Цитогенетично кариотипиране – постнатална диагноза 110 лв.
 • Цитогенетично кариотипиране – пренатална диагноза 150 лв.
 • FISH анализ 450 лв.

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Цитогенетични изследвания 110 лв.
 • Секвенционен анСеквенционен анализ на 96гена за предразположеност към онкологични заболявания, включващи и BRCA1 и BRCA2 1200 лв.
 • Изследване за тромбофилии – Фактор V Laiden, PAI, протромбин и MTHFR 140 лв.
 • Молекулно кариотипиране 750 лв.

РАЖДАНЕ

 • Раждане 1400 лв.
 • Избор на екип 900 лв.
 • Стая с подобрени битови условия 200 лв.
 • Индивидуален пост от акушерка “Майка и бебе ” за целият престой. м.с. Шаллиева 300 лв.

ДРУГИ

 • Генетична консултация 40 лв.
 • Изследване за тромбофилии – Фактор V Laiden, PAI, Фактор II протромбин и MTHFR (две мутации в гена) 160 лв.
 • Изследване за муковисцидоза 250 лв.
 • Влагалищен секрет 25 лв.
 • Венозна инфузия 20 лв.
 • Rö- графия 25 лв.
 • ЕКГ 15 лв.