Прегледи и Консултации

Наименование на услугата Цена
Първичен Гинекологичен преглед + УЗД 50
Първичен гинекологичен преглед без УЗД 40
Вторичен гинекологичен преглед 30
УЗД 30
УЗД - ЖК 40
Консултация с IVF специалист 25
Консултация с анестезиолог 30
Консултация с интернист 30
УЗ на коремни органи /черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, панкреас, далак, бъбреци, пикучен мехур(ако е пълен), матка/простата/ 40
УЗ на бъбреци и пикочен мехур 25
УЗ на един орган 20
УЗ на щитовидна жлеза 20
Ехо 3D на матката 40
ЕКГ 5
Снимка бял дроб 25
Тестуване 60
Първичен преглед андролог 40
Вторичен преглед андролог 25

Манипулации

Наименование на услугата Цена
Апликация на спирала под УЗ-контрол 70
Екстракция на спиралата 40
Ендометриална биопсия 100
Локално/вагинално/ приложение на медикамент 25
Издаване на рецепта 10
Венозна инжекция 20
Подкожна инжекция 8
Мускулна инжекция 10
Намазване с фулкожин 20
Сваляне на конци с превръзка 30
Превръзка 25

ВСД / Високоспециализирани дейности

Наименование на услугата Цена
4D УЗД 50
Фибронектинов тест 65
Биохимичен скрининг 11-13 Г.С 160
Биохимичен скрининг 11-13 Г.С двуплодна 160
Фетална морфология 20-22 Г.С 120
Фетална морфология 20-22 Г.С двуплодна 160
Фетална морфология 30-34 Г.С 80
Фетална морфология 30-34 Г.С двуплодна 100
Амниоцентеза с ДНК анализ на най-чести анеуплоиди 350
Амниоцентеза пълно молекулярно кариотипиране 900
Хорионбиопсия с ДНК анализ на най-чести анеуплоидии 350
Хорионбиопсия с пълно молекулярно кариотипиране 900
NST 20
ЕКГ 5
Колпоскопия 90
HSG 270
HSG с анестезия 370

Изследвания

Наименование на услугата Цена
ПКК 10
ПКК+ ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ 15
ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ 5
СУЕ 5
4
Na 4
Cl 4
Ca 4
ГЛЮКОЗА 4
КЗП 12
ОГТТ 12
АЛБУМИН 4
ОБЩ БЕЛТЪК 4
АСАТ 4
АЛАТ 4
АФ 4
ГГТ 4
АЛФА АМИЛАЗА 4
ОБЩ БИЛИРУБИН 4
ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 4
ХОЛЕСТЕРОЛ 4
ТРИГЛИЦЕРИДИ 4
HDL ХОЛЕСТЕРОЛ 4
ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 16
УРЕЯ 4
КРЕАТИНИН 4
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 4
Fe 4
ЖСК 4
CRP 7
Урина 5
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ /INR/ 6
ФИБРИНОГЕН 6
APTT 15
Testosteron 22
LH 22
FSH 22
E2 22
Prog 22
FT 3 18
FT 4 18
TSH 18
TAT (Tg Ab) 18
MAT (TPO Ab) 18
PRL 18
bhCHG 22
AMH 55
Inh B 50
H. pylori 12
HIV 1/2 25
HbsAg 25
HCV 30
Wass 15
HAV IgG/IgM 21
HPV 70
PCR ТЕСТОВЕ - ГОЛЯМ ПАКЕТ 80
Самостоятелно биохимично изследване 1пок-л-6лв.2...-х4лв. 2
Профилактичен пакет изследвания 39
Профилактичен панел щитовидна жлеза 65
Вземане на кръв и екарисаж 50
Определяне на кръвна група и Резус фактор 20
Витамин B12 (vt. B12) 25
Биохимия за операция 28
Цитонамазка 50
Стерилна урина 35
Хистология 50
Микробиология мъже М/Б 35
Микробиология жени М/Б 35

Генетика

Наименование на услугата Цена
Генетична консултация 40
Генетични изследвания /цитогенетика/ 110
Раков панел – включва 94 гена, свързани с предразположеност към различни онкологични заболявания 1200
Кардио панел – включва 174 гена, асоциирани с 17 наследствени кардиологични заболявания 1200
Панел „Кардиомиопатия“ – включва 46 гена, асоциирани с различни форми на кардиомиопатия 1200
Панел „Наследствени болести“ - включва 552 гена, свързани с тежки, рецесивни детски заболявания с ранно начало 1500
Панел „TruSight One“ – 4811 гена, асоциирани с различни клинични състояния 1800
Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 50X) 1500
Цялостно екзомно секвениране (анализ на около 20 000 генa със средно покритие 100X) 2000
Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина до 50 Kb) 500
Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина от 50 до 100 Kb) 750
Таргетно NGS секвениране на един ген – включва всички екзони и интрони на гена (с големина над 100 Kb) 1000
Геномно сканиране и молекулно кариотипиране 850
FISH анализ 450
Молекулна инфектология - Ureaplasma species 35
Молекулна инфектология - Chlamydia trachomatis 50
Молекулна инфектология - HPV 70
Изследване за муковисцидоза 250
FISH анализ HER2/Neu 100
FISH анализ HER 2/Neu 100
MTHFR (c.677 C>T, Ala222Val) 40
Фактор II (протромбин) (F2, c.20210G>A) 40
Фактор V Leiden (F5, с.1691G>A, p.Arg506Gln) 40
MTHFR (c.1298 A>C, Glu429Ala) 0
MTHFR (c.677 C>T, p.Ala222Val и c.1298 A>C, p.Glu429Ala) 70
PAI-1 (SERPINE1) (5G>4G) 40
Фактор XIII (F13A1, c.103G>T, p.Val34Leu) 40
Панел „Тромбофилия“ (6 варианта в 5 гена: F2, F5, F13A1, MTHFR, PAI-1) 200
Mycoplasma hominis 25
Mycoplasma genitalium 25
Пренатална цитогенетика + SNP-кариотипиране 800
Карцином панел 1850
Секвениране с Inherited Diseases panel 1500
Секвениране с TruSight One panel 2500
Цитогенетичен анализ (постнатален) 150
FЦитогенетичен анализ (пренатален – хорионбиопсия/амниоцентеза) 200
Пренатална диагностика (цитогенетичен анализ + молекулно кариотипиране) 2500
Постнатална диагностика (молекулно кариотипиране / SNP array) 1600
Неинвазивен пренатален тест за установяване на хромозомни болести (NIFTY plus) 1350
Цитогенетичен анализ от гестационен сак 180
Панел „Инфектология“ (Chl. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, Ur. urealyticum/parvum) 120
Chlamydia trachomatis 50
Ureaplasma urealyticum/parvum 35
Уреаплазма, микоплазма два щама 75

Имунология

Наименование на услугата Цена
Имунологична консултация 40
NK клетки 60
NK панел 130
NK клетъчна активност 90
Тромбоцитно-левкоцитни агрегати 60
Репродуктивен имунофенотип 90
Витамин Д (vit D) 24
Имунологични изследвания 260
T-reg клетки 50
Анти-фосфолипидни АТ /пакет/ 100
Анти-нуклеарни АТ (скрининг) 40
IgG 15
IgM 15
IgA 15
Ig- пакет 40
Анти-двойноверижна ДНК 15
Анти-Sm 15
SS-A (RO) 15
SS-H(I-A) 15
Анти-ССР 15
Jo 1 15
Sd-70 15
TAT 18
МАТ 18
Ревматоиден Фактор IgG 15
Тиреоиден статус 34
Ревматоиден Фактор IgM 15
SDI-тест 140
SDI-тест контрола 100
ПЪЛЕН ИМУНЕН Статус 260
Анти-фосфолипидни АТ /пълен панел/ 150
Анти-фосфолипидни АТ /скрининг/-НЕ 50
Анти-кардиолипин lgG 25
Анти-кардиолипин IgM 25
Анти-B2GPI IgG 25
Анти-B2GPI IgA 25
Анти- B2GPI IgM 25
Анти-анексин IgG 25
Анти-анексин IgM 25
Анти-фосфатидил серин IgG 25
Анти-фосфатидил серин IgM 25
Анти-фосфатидил инознтол IgG 25
Анти-протромбин АТ 25
Анти-фосфатидил инозитол IgM 25
Анти-протромбин IgG 25
Анти-протромбин Ig M 25
Анти-овариални АТ 35
Анти-зона пелуцида АТ 35
Анти-спермални (серум) АТ 35
Анти-спермални (семенна плазма) АТ 45
Тест за блокиращи антитела 55
Индукция на блок-фактори 135
HLA-crossmatch 80
Ембриотоксичен тест 100

Асистирани Репродуктивни Технологии

Наименование на услугата Цена
Микоплазма (два щама) 50
Спермограма /обикновенна/ 85
Морфология (само) 50
Спермограма /разширена/ 135
HBA /оплодителна способност на сперматозоиди/ 150
Замразяване на сперматозоиди 350
Замразяване на сперматозоиди за 94 часа 100
Замразяване на сперматозоиди (онкоболни) 0
Месечна такса криосъхранение 4 месеца 136
Месечна такса криосъхранение 2 месеца 68
Месечна такса криосъхранение 3 месеца 102
SDI 140
Месечна такса криосъхранение 34
Анти-овариални антитела 35
Анти-зона пелуцида антитела 35
Анти-спермални антитела (серум) 35
Анти-спермални антитела (семенна плазма) 45
Криосъхранение на сперматозоиди 6 месеца 200
Криосъхранение на яйцеклетки или ембриони (цената е за 2 сламки) за 6 месеца 400
Криосъхранение на яйцеклетки или ембриони (цената е за 1 сламка - 2 броя в сламка) за 6 месеца 200
Тест за наличие на левкоцити /Leucoscreen test/ 30
Тест за виталност /Vitalscreen test/ 25
Тест за наличие на антиспермални антитела /МАR test – Ig G и IgA/ 35
Тест за криотолерантност (изследване на преживяемостта на сперматозоидите след замразяване) 40
Микробиология М/Б + трихомони 42
Пункция на фоликули 450
Ембриокултивиране 800
Оплождане спонт. цик. 300
Оплождане IVF/ICSI над 3 извадени яйцеклетки 1600
Замръзяване на яйцеклетка за 1 сламка + криосъхранение за 6 м . 370
Оплождане PICSI 250
Замръзяване на сперматозоиди 1 виалка + криосъхранение за 6м. 350
Замръзяване на ембрион 1 сламка + криосъхранение за 6 м. 320
Оплождане PIMSI 400
Калциева активация 150
Донорска семенна течност 500
Асистирано излюпване 300
Оплождане IMSI 400
Пункция на фоликули по ЦФАР 400
Замразяване на ембриони на 1 сламка ЦАР 200
ЕМБРИОТРАНСФЕР ЦАР/Трансфер на размразени ембриони 340
Фоликулометрия 30
Оплождане IVF ЦАР 1300
Оплождане ICSI 1600
КУЛТИВИРАНЕ (при трансфер на размр.ембриони) 30
РАЗМРАЗЯВАНЕ (при трансфер на размр.ембриони) 100
КУЛТИВИРАНЕ (при спонтанен цикъл) 50
РАЗМРАЗЯВАНЕ (при спонтанен цикъл) 250
Ембриотрасфер 550
FET-трансфер 650
Общо замразяване 320
Култивиране с EMBRYOGEN 200
Ovobank 8-9 oocytes 7000
Ovobank 6-7 oocytes 5400
Ovobank 3-4 oocytes 3000
Инсеминация донорска 950
Инсеминация съпружеска 450
Инсеминация съпружеска-реинсеминация 250

Оперативна дейност

Наименование на услугата Цена
Раждане - Пакет допълнителни здравни услуги 1800
Избор на оператор 100
Тестикуларна биопсия 750
Вливане пациенти на клиниката 30
Хистероскопия - диагностична 650
Хистероскопия - оперативна 750
Трасвагинална лапароскопия 890
Лапаротомия 1600
ПУНКЦИЯ НА КИСТА 300
Вливане до 1 ч. болничен престой 50
Вливане над 2 ч. болничен престой 100
Лапароскопия /голяма/ 1950
Лапароскопия /малка/ 1600
Избор на екип 900
Стая с подобрени битови условия (4 нощи по 100 лв.) 400
Стая с подобрени битови условия (3 нощи по 100 лв.) 300
Индивидуален пост от акушерка "Майка и бебе " за целият престой 400
Спинална или епидурална упойка по желание 200
Болничен престой един легло ден 100
Серклаж 550
Пункция на киста с анестезия 400
Ембриоредукция 250
Абразио след IVF 250
Абразио /Missed abortion; Пробатория/ 350
Абразио /Интерупцио/ 550

Клинични пътеки по НЗОК

Наименование на услугата Цена
КП 003 Оперативни процедури за задържане на бременност 150
КП 003 Оперативни процедури за задържане на бременност (като АПР 99) 120
КП 005 Раждане 850
КП 005 Раждане (като АПР 99) 600
КП 006 Грижи за здраво новородено дете 264
КП 006 Грижи за здраво новородено дете (като АПР 99) 176
КП 007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800
КП 009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900

Пакетни услуги

Наименование на услугата Цена
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ (основен пакет) 700
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ (разширен пакет) 990
ДОПЛАЩАНЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ИЗВЪН ЕС 850

Дерматология

Наименование на услугата Цена
Чело+очи 450
Мезотерапия при Косопад 150
Мезотерапия Лице при акне 200
Мезотерапия при петна на ръце 200
Мезотерапия тяло при акне 200
Лечебен пилинг химичен /лице/ 80
Лечебен пилинг химичен (гръб + деколте) 220
Лечебен Мезопилинг лице 150
Лечебен Мезопилинг (гръб + деколте) 280
Консултация 20
МБ/ДЕРМАТОЛОГИЯ 0
Трихограма 40
Candida изследване 40
Микробиологична посявка 40
Изследване на нокът 40
Премахване на брадавици с течен азот 40
Преглед 30
Хистологично изследване 50
Електрокоагулация, кондиломи, папиломи, фиброми, брадавици, к. тръни, петна, кератоми, бенки над 5 бр. 100 - 200
Премахване на молуски на лице 45
Електрокоагулация, кондиломи, папиломи, фиброми, брадавици, к. тръни, петна, кератоми, бенки до 5 бр. 55
ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ С ЛАЗЕР - НАД 10 БР. 200 - 400
ЛАЗЕРЕН ПИЛИНГ ВЗАВИСИМОСТ ОТ ПЛОЩТА 300 - 450
ЛАЗЕР ФРАКСЕЛ /ЛИЦЕ/ 400
КОМПЛЕКСНА ДЕРМАТОЛОГИЧНА УСЛУГА /ЛАЗАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛЕЗИ ВСЛЕДСТВИЕ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОСТОПЕРАТИВНИ, ТРАВМАТИЧНИ И ИЗГАРЯНИЯ - 800
ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ С ЛАЗЕР - 1 БР. 70
ПРЕМАХВАНЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ С ЛАЗЕР - 5 БР. - 10 БР. 100 - 200
Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.