Ин Витро в Клиника Малинов

Научете повече за Ин Витро оплождането, и защо да изберете нас

МЕТОД НА КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ (IVF)

Ин витро оплождането е метод, при който в лабораторни условия зрелите яйцеклетки се събират със сперматозоидите на партньорa (или избран донор), за да се оплодят. При класическото ин витро (IVF)

селектирани сперматозоиди се добавят в средата с яйцеклетките и така престояват от 6 до 18 часа при температура 37оC в инкубатор. На 18-тия час яйцеклетките се проверяват за признаци на оплождане.

МЕТОДЪТ ICSI

При методът ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) под микроскопски контрол при увеличение на образа 3200 пъти, с помощта на специална техника в цитоплазмата на яйцеклетката се инжектира единичен сперматозоид.

Това се прилага, когато причината за безплодието е свързана със силно изразен мъжки фактор – силно намален брой и подвижност на сперматозоидите; има имунологични причини за стерилитет или оплождането по класическия IVF метод не дава резултат.

ИНОВАЦИОННИЯТ МЕТОД IMSI

Методът IMSI (Intracytoplasmic morphology selected sperm injected) е подобен на метода ICSI. При него се използва DIC микроскопия и оптично увеличение на образа с имерсионен обектив – над 16 000 пъти. Това позволява много по-прецизен анализ на сперматозоидите и изключително фин подбор на най-добрите в зависимост от подвижността и морфологичните им особености.

Благодарение на този метод може да се подбере не само жизненоспособен, но и морфологично качествен сперматозоид. IMSI се прилага при неуспешна бременност без видими причини, неуспешно оплождане след ICSI, при пациенти с висок процент на сперматозоиди с лоша морфология или ДНК фрагментация.

Подходът при избор на метод за асистирана репродукция е индивидуален за всеки конкретен случай. Екипът на Клиника Малинов ще препоръча най-подходящия за Вас метод.

ЕМБРИОНИ И ЕМБРИОТРАНСФЕР

Оплодените яйцеклетки се наричат ембриони и тяхното развитие се наблюдавано през следващите дни. На третия ден след оплождането добре развиващият се ембрион достига 8-клетъчен стадии, на петия ден – стадий бластоцист. Ембриотрансферът има за цел поставянето на ембрионите в маточната кухина и може да се извърши от 2 до 5 дни след пункцията на фоликулите.

Поставянето на ембрионите в матката се извършва под ултразвуков контрол, докато пациентката е в положение като за обикновен гинекологичен преглед. С помощта на спекулум, лекарят достига до маточната шийка и внимателно въвежда тънък катетър, в който са поставени ембрионите.

Процедурата е безболезнена и напомня усещането при вземане на цитонамазка. Останалите ембриони могат да бъдат замразени и безопасно съхранени във времето.

АСИСТИРАНО ИЗЛЮПВАНЕ (ASSISTED HATCHING)

Асистираното излюпване е метод, при който ембриона се обработва, с цел успешно имплантиране в лигавицата на матката след ембриотрансфер. С помощта на прецизна лазерна техника ембрионалната

обвивка се изтънява или пробива без да се нарушава неговата жизненост. Така се ембриона може по-лесно да излезе от обвивката и да се имплантира.

Този метод се използва само при определени индикации: висока плътност (дебелина и твърдост) на обвивката на ембриона; 3-4 неуспешни имплантации на ембриони, напреднала репродуктивна възраст, в комбинация с предхождащи неуспехи, или при размразени ембриони.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ

Репродуктивните клетки могат да бъдат безопасно съхранени при ниска температура -в среда на течния азот – 196оС. Криосъхранението на тези деликатни клетки започва с тяхното замразяване – към средата с клетки се добавят криопротекторни вещества, които ги предпазват от увреждане при ниски температури, след което се потапят в течен азот. В това състояние клетките могат да останат за неопределен период време, без тяхната жизненост и преживяемост да се увреди.

Замразяване на сперматозоиди

  • Криосъхранение на сперматозоиди се извършва при различни случаи: Преди лъчелечение или химиотерапия, които биха довели до сериозни нарушения в сперматогенезата; преди хирургична интервенция на мъжката полова система; когато предстои ин витро процедура, а на партньора се налага да отсъства в деня на пункцията; при затруднения при отделянето на сперматозоиди заради стрес и притеснение; при сериозни отклонения от нормата след спермален анализ и когато пациентът желае да съхрани семенния си материал.

Замразяване на яйцеклетки

  • Яйцеклетката е уникална клетка по своето устройство и функция, за това изисква специални условия за обработка преди замразяване. Използва се метода витрификация – бързо замразяване. Криосъхранение на яйцеклетки се препоръчва и прилага преди лъче- или химиотерапия, тъй като това би увредило функцията на яйчници; при пациентки които планират бременност и  раждане на дете на по-късен етап от живота си; при пациентки, при които яйчниците намаляват своята функция преждевременно.

Замразяване на ембриони

  • Качествените ембриони, които не са трансферирани, могат да бъдат замразени. Витрификацията е най-често използваният метод на замразяване. Криосъхранението на ембриони предоставя възможност за повторен трансфер в следващ цикъл, в случай че след трансфер на свежи ембриони не е постигната бременност. Понякога се налага замразяване на всички ембриони, тъй като не е препоръчителен ембриотрансфер в настоящия цикъл – при развитие на хиперстимулационен синдром, полип в матката или кървене. Тези ембриони ще се използват за трансфер след известно време при следващ цикъл.

TESE / MESA / PESA

Mикрохиругична биопсия на тестиса (TESE), микрохиругична биопсия на епидидима (MESA) или перкутанна биопсия на епидидима (PESA) се прилага, когато при партньора липсват сперматозоиди и по преценка на уролог-андролог. Под обща венозна или местна анестезия се взима микроскопично парченце или аспират от тестиса, в което се търсят сперматозоиди. Намерените сперматозоиди могат да се криоконсервират и да се използват  за ин витро оплождане чрез метода ICSI.

ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ (IUI)

Вътрематочната или така наречената интраутеринна инсеминация е процедура, при която сперматозоидите се обработват и се инжектират директно в матката на пациентката. При обикновен сексуален контакт само част от сперматозоидите успяват да достигнат до женския генитален тракт. Чрез вътрематочната инсеминация се увеличава броят на сперматозоидите, достигнали фалопиевите тръби, където се осъществява оплождането. Най-подходящият момент за инсеминиране се определя от овулацията. Процедурата е приложила при резултат от спермален анализ в норма или с леки отклонения и проводимост на маточните тръби.

СПЕРМАЛЕН АНАЛИЗ

Спермалният анализ е така наречената спермограма, която изследва най-важните параметри на човешките сперматозоиди – концентрация, подвижност, морфология по стриктни критерии на Крюгер, съгласно съществуващите критерии на Световната здравна организация (СЗО).

Изполва се автоматизирана диагностична система – SCA (Sperm Class Analyzer), която се отличава с висока бързина, прецизност и точност, затова субективен анализ е практически невъзможен. По преценка или препоръка може да се осъществи SDI test – изследване за ДНК фрагментация; а също така и тест за виталитет (биологична преживяемост).

В Семинологичната лаборатория на Клиника Малинов се извършват и други изследвания на семенната течност – наличие на антитела, наличие на левкоцити, HBA тест и други. Резултатите от изследването са представени максимално разбираемо за пациента, тъй като това е от особена важност за нас.

HBA тест:

  • Чрез този тест се определя съотношението между зрелите и незрелите сперматозоиди в пробата.  Използва се специална камерка с покритие от хиалуронан (полизахарид, който се намира по повърхността на яйцеклетката). Отчита се процентът на прикрепените към хиалуронан сперматозоиди.  Именно те са зрели. Прилагането на този тест е препоръчително преди инсеминация, класическо оплождане, PICSI и PIMSI.

Класическо ин витро оплождане:

  • При този метод сперматозоидите и яйцеклетките се поставят в петри и процесът на оплождане се случва спонтанно. Необходимо е спермограмата да е добра или с леки отклонения от нормата.

PICSI:

  • Методът дава възможност за подбор само на зрели сперматозоиди, без ДНК фрагментации. При естествено оплождане именно такива сперматозоиди се свързват към хиалуронана  (полизахарид, който се намира по повърхността на яйцеклетката).  При метода PICSI се използва специално петри с покритие от хиалуронан. С помощта на игла, обучен ембриолог избира само прикрепените към хиалуронан сперматозоиди, след което се извършва инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката. Този метод е подходящ  и при сравнително ниска концентрация на сперматозоидите в семенната проба. Недостатък – сперматозоидите не се подбират въз основа на тяхната морфология, която е допълнителен белег за качество.

ICSI:

  • При този метод се извършва инжектиране на единичен сперматозоид  директно в цитоплазмата на яйцеклетката. Сперматозоидите се подбират само по подвижност. ICSI се прилага при влошена спермограма, тежък мъжки фактор, след пункция на тестисите.

PIMSI:

  • При този метод са съчетани предимствата на PICSI и PIMSI процедурите. Сперматозоидите се подбират по подвижност, зрялост и форма. Използва се среда, съдържаща хиалуронан. Най-качествените сперматозоиди се прикрепят към този полизахарид и забавят движението си, което дава възможност ембриологът да огледа по-добре тяхната морфология. Работи се при увеличение 100 пъти.