Миниинвазивна хирургия

Технологиите се развиват, а заедно с тях и медицината. Един от нейните браншове се радва на най-голям разцвет – миниинвазивната хирургия.

Запазете час

Онлайн записване

Хистероскопия – Проникване в маточната кухина чрез вагинален достъп с цел диагностика и лечение на вътрематочна патология.

Микрохистероскопията е миниинвазивен метод, който представлява въвеждане на 2,7 милиметров оптичен инструмент в маточната кухина без дилатация на цервикалния канал. Този метод е идеален за диагностика на различни вътрематочни патологични състояния, както и за тяхното лечение.

Към микрохистероскопа се инсталира инструментален шафт, с помощта на който се въвеждат различни инструменти за резекция и отстраняване на най-често срещаните патологични изменения.

Микрохистероскопията има благоприятен ефект върху ендометриума на матката. Статистиките показват, че микрохистероскопия преди ембриотрансфер увеличава рецептивната способност на ендометриума.

Оперативните възможности на микрохистероскопията са големи, но някои патологични състояния изискват хистерорезектор. Хистерорезекцията е метод, при който, след дилатация на цервикалния канал, се въвежда 8 милиметров инструмент с би-полярна бримка. Този метод име по-големи оперативни възможности.

Трансвагинална лапароскопия,
TVL / THL

Това е метод, който представлява проникване в дъглъсовото пространство чрез вагинален достъп. С помощта на този метод може да се визуализират тазовите репродуктивни органи при жената. Този метод е златен стандарт в диагностиката на неизяснен стерилитет и определяне на проходимостта на маточни тръби.

Информативната му стойност е много по-голяма от тази на цветната снимка. Ние имаме практиката да комбинираме TVL с микрохистероскопия, което превръща този метод в ултимативния диагностично-лечебен метод при незабременяване.

TVL е форма на лапароскопия, при която процедурата може да се извърши със спинална упойка. Пациентката е в пълно съзнание, може да наблюдава на монитор процедурата и да задава въпроси, както и да си говори с персонала по време на операцията.

TVL, както и микрохистероскпията, притежава оперативен шафт. Един от най-ефективните методи за лечение на поликистозни яйчници и хронична ановолация е така наречения ovarian drilling – създаване на коаголационни отвори в яйчника с финна биполярна игла, без никаква загуба на яйчников резерв. Ендометриоза, ендометриозни кисти и различни сраствания в коремната кухина могат да бъдат съвсем ефективно лекувани с трансвагинална лапароскопия.

Лапароскопия

Този метод е добил популярност в обществото като ‘безкръвна операция’. Създават се няколко малки отвора на корема на пациентката, през тях се въвеждат инструменти, с помощта на които се извършва операция на органите в коремната кухина.

‘Безкръвна операция’ идва от факта, че не се прави разрез на корема (като например при цезарово сечение или операция при апандесит).

Относно възможностите на лапроскопията, държим да наблегнем на следното мото: Единствената операция, която не може да се извърши лапароскопски, е цезаровото сечение. Това обобщение, разбира се, е неправилно но е близо до истината. Не оставяйте да бъдете убедени, че която и да е операция не може да се извърши лапароскопски.

Никой миомен възел или киста на яйчника не са твърде големи или трудни като разположение, че да са контраиндикация за лапароскопия.
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/laporoskopiq.jpg
Top