Инвитро в Клиника Малинов

Научете повече за Инвитро оплождането и защо да изберете нас

Запазете час

Онлайн записване

МЕТОД НА КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ (IVF)

Инвитро оплождането е метод, при който в лабораторни условия зрелите яйцеклетки се събират със сперматозоидите на партньорa (или избран донор), за да се оплодят. При класическото ин витро (IVF)

селектирани сперматозоиди се добавят в средата с яйцеклетките и така престояват от 6 до 18 часа при температура 37оC в инкубатор. На 18-тия час яйцеклетките се проверяват за признаци на оплождане.

МЕТОДЪТ ICSI

При методът ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) под микроскопски контрол при увеличение на образа 3200 пъти, с помощта на специална техника в цитоплазмата на яйцеклетката се инжектира единичен сперматозоид.

Това се прилага, когато причината за безплодието е свързана със силно изразен мъжки фактор – силно намален брой и подвижност на сперматозоидите; има имунологични причини за стерилитет или оплождането по класическия IVF метод не дава резултат.

https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/icsi.in_.vitro_.malinov.jpg
Висока успеваемост

24 години
Клиника Малинов с над 24 годишен опит

https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/in.vitro_.klinika.malinov.jpg
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/embrion.klinika.malinov.jpg

ИНОВАЦИОННИЯТ МЕТОД IMSI

Методът IMSI (Intracytoplasmic morphology selected sperm injected) е подобен на метода ICSI. При него се използва DIC микроскопия и оптично увеличение на образа с имерсионен обектив – над 16 000 пъти. Това позволява много по-прецизен анализ на сперматозоидите и изключително фин подбор на най-добрите в зависимост от подвижността и морфологичните им особености.

Благодарение на този метод може да се подбере не само жизненоспособен, но и морфологично качествен сперматозоид. IMSI се прилага при неуспешна бременност без видими причини, неуспешно оплождане след ICSI, при пациенти с висок процент на сперматозоиди с лоша морфология или ДНК фрагментация.

Подходът при избор на метод за асистирана репродукция е индивидуален за всеки конкретен случай. Екипът на Клиника Малинов ще препоръча най-подходящия за Вас метод.

ЕМБРИОНИ И ЕМБРИОТРАНСФЕР

https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/embrioni.in_.vitro_.malinov.jpg
Оплодените яйцеклетки се наричат ембриони и тяхното развитие се наблюдавано през следващите дни. На третия ден след оплождането добре развиващият се ембрион достига 8-клетъчен стадии, на петия ден – стадий бластоцист. Ембриотрансферът има за цел поставянето на ембрионите в маточната кухина и може да се извърши от 2 до 5 дни след пункцията на фоликулите.

Поставянето на ембрионите в матката се извършва под ултразвуков контрол, докато пациентката е в положение като за обикновен гинекологичен преглед. С помощта на спекулум, лекарят достига до маточната шийка и внимателно въвежда тънък катетър, в който са поставени ембрионите.

Процедурата е безболезнена и напомня усещането при вземане на цитонамазка. Останалите ембриони могат да бъдат замразени и безопасно съхранени във времето.
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/asistirano.izlupvane.klinika.malinov.jpg

АСИСТИРАНО ИЗЛЮПВАНЕ (ASSISTED HATCHING)

Асистираното излюпване е метод, при който ембриона се обработва, с цел успешно имплантиране в лигавицата на матката след ембриотрансфер. С помощта на прецизна лазерна техника ембрионалната

обвивка се изтънява или пробива без да се нарушава неговата жизненост. Така се ембриона може по-лесно да излезе от обвивката и да се имплантира.

Този метод се използва само при определени индикации: висока плътност (дебелина и твърдост) на обвивката на ембриона; 3-4 неуспешни имплантации на ембриони, напреднала репродуктивна възраст, в комбинация с предхождащи неуспехи, или при размразени ембриони.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ

Репродуктивните клетки могат да бъдат безопасно съхранени при ниска температура -в среда на течния азот – 196оС. Криосъхранението на тези деликатни клетки започва с тяхното замразяване – към средата с клетки се добавят криопротекторни вещества, които ги предпазват от увреждане при ниски температури, след което се потапят в течен азот. В това състояние клетките могат да останат за неопределен период време, без тяхната жизненост и преживяемост да се увреди.

Замразяване на сперматозоиди

Криосъхранение на сперматозоиди се извършва при различни случаи: Преди лъчелечение или химиотерапия, които биха довели до сериозни нарушения в сперматогенезата; преди хирургична интервенция на мъжката полова система; когато предстои ин витро процедура, а на партньора се налага да отсъства в деня на пункцията; при затруднения при отделянето на сперматозоиди заради стрес и притеснение; при сериозни отклонения от нормата след спермален анализ и когато пациентът желае да съхрани семенния си материал.

Замразяване на яйцеклетки

Яйцеклетката е уникална клетка по своето устройство и функция, за това изисква специални условия за обработка преди замразяване. Използва се метода витрификация – бързо замразяване. Криосъхранение на яйцеклетки се препоръчва и прилага преди лъче- или химиотерапия, тъй като това би увредило функцията на яйчници; при пациентки които планират бременност и раждане на дете на по-късен етап от живота си; при пациентки, при които яйчниците намаляват своята функция преждевременно.

Замразяване на ембриони

Качествените ембриони, които не са трансферирани, могат да бъдат замразени. Витрификацията е най-често използваният метод на замразяване. Криосъхранението на ембриони предоставя възможност за повторен трансфер в следващ цикъл, в случай че след трансфер на свежи ембриони не е постигната бременност. Понякога се налага замразяване на всички ембриони, тъй като не е препоръчителен ембриотрансфер в настоящия цикъл – при развитие на хиперстимулационен синдром, полип в матката или кървене. Тези ембриони ще се използват за трансфер след известно време при следващ цикъл.

https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/08/tesa.mesa_.pesa_.jpg

TESE / MESA / PESA

Mикрохиругична биопсия на тестиса (TESE), микрохиругична биопсия на епидидима (MESA) или перкутанна биопсия на епидидима (PESA) се прилага, когато при партньора липсват сперматозоиди и по преценка на уролог-андролог.

Под обща венозна или местна анестезия се взима микроскопично парченце или аспират от тестиса, в което се търсят сперматозоиди.

Намерените сперматозоиди могат да се криоконсервират и да се използват за ин витро оплождане чрез метода ICSI.
Top