Семинологична лаборатория

Запазете час

Онлайн записване

Спермограма

Спермограмата е изследване на най-важните параметри на сперматозоидите. Това, заедно с изследване на базовите хормони при жената, е най-важното изследване при дефиниране на стерилитет при инфертилната двойка.

Изполва се автоматизирана диагностична система – SCA (Sperm Class Analyzer), която се отличава с висока бързина, прецизност и точност, затова субективен анализ е практически невъзможен.

Паралелно се прави ръчна спермограма от нашите опитни репродуктивни биолози, като резултата от всяка спермограма се осреднява със този на софтуера. По този начин се постига на практика 100% адекватна оценка на състоянието на сперматозоидите на мъжа.

Изследването

В изследването се оценява обема на пробата, нейните физически характеристики, време на втечняване и др. важни показатели на семенната течност.

Отбелязва се присъствието или отсъствието на левкоцити, което може да говори за някаква инфекция при мъжа, която да има отношение към репродукцията. Това, което е най-важно обаче, са параметрите на сперматозоидите.
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/spermogrami.malinov.jpg
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2023/02/lab.staff_.jpg

Разширена спермограма

Трите най-важни показателя на разширената спермограма са броя на сперматозоидите (концентрация), тяхната подвижност и морфология. Минималния брой на сперматозоиди в еякулата, за да можем да кажем че мъжа има достатъчно такива, са 39 милиона, но тази бройка може да варира нагоре или надоло в зависимост от останалите показатели. Като концентрация ние определяме броя сперматозоиди на милилитър като референтна граница е 15 милиона на милилитър.

Оценяваме подвижността като разделяме сперматозоидите в четири групи – бързо прогресивно подвижни, бавно прогресивно подвижни, трептящи и неподвижни сперматозоиди. Морфология на сперматозоидите представлява оценка на тяхната форма, като се фиксират 200 сперматозоида на предметно стъкло и се гледа, сперматозоид по сперматозоид, техните морфологични характеристики – акрозома, глава, вакуола, шийка, опашка.

Изисквания

За да е достоверно изследването е необходимо да се спазят следните правила. Трябва мъжа се въздържа от еякулация в период между 2 до 7 дни. През това време не трябва да е консумирал алкохол, антибиотици или други лекарства, които променят малко или много сперматогенезата (процеса по производство на сперматозоиди).

Важно е мъжа да е спазил съответните изисквания за да може да се направи адекватна оценка на неговите сперматозоиди, спермограмата е изследване с много голяма тежест в репродуктивната медицина. То може да определи по-нататъшното поведение за лечение, например инвитро или инсеминация.

https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/malinov.laboratorii.feature.jpg
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/08/malinov.lab_.testing.jpg

Други тестове

Докато спермограмата продължава да бъде най-важното изследване в репродуктивната медицина, технологиите напредват.
Непрекъснато излизат нови изследвания, които идват с голяма претенция но в крайна сметка информацията, които ни предоставят, все още не може да се инкорпорира качествено в определяне на поведение при лечение на инфертилитет.

И макар, че ние предлагаме всички възможни комерсиално достъпни тестове, ние предпочитаме да кажем малко повече за тези от тях, които считаме за смислени.

HBA test

През последните стана известно, че най-качествените сперматозоиди имат рецептори за хиалоронан, тъй като има такъв наличен по кумулусните клетки около яйцеклетката. HBA теста представлява специално предметно стъкло, върху което има клетки от хиалоронова киселина.

Поставят се сперматозоиди от нативен или обработен материал върху стъклото и с миркоскоп се оценява тяхната възможност да се свързват за хиалоронан. Счита се, че този тест предоставя информация за способността на сперматозоидите сами да оплождат яйцеклетката при асистирана репродукциа и може да бъде информативен при неизяснен стерилитет.

Също така, ниски резултати на HBA тест кореспондират с увеличена ДНК фрагментация на сперматозоидите.

SDI test

Във всеки сперматозоид има хаплоиден хромозомен набор от мъжа, но по някога ДНК на сперматозоида е фрагментирано. Когато това явление е силно изявено, ембрионите, които са се получили от такъв сперматозоид са по-склонни да не се имплантират в матката след ембриотрансфер при инвитро.

Също така, ДНК фрагментацията на сперматозоидите може да доведе до спонтанни аборти. Придобиване на информация относно ДНК фрагментацията може да индицира друг по-висок метод на инвитро оплождане, например IMSI.

Top