Отново първи в България!
February 16, 2016
Конгреси
February 16, 2016

Конгреси и обучения 2015 ембриолози

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

През месец май 2015 г. ембриолог Галина Ненкова посети Барселона, където взе участие в пректически курс, организиран от Embryotools. Под ръководството на утвърдени специалисти в областта на асистираната репродукция  като Gloria Calderon и Dr. Klaus Rink ембриолог Ненкова обогати теоретичните си знания и практическите си умения, относно култивиране на ембриони до ден 5, биопсия на трофоектодерма,  tubing на биопсичен материал и замразяване (витрификация) на бластоцисти.

 

Alicante

АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ

През април 2015 нашия главен ембриолог Светла Джунева посети красивия испански курорт Аликанте, за да присъства на 6-ти международен IVI конгрес.

На събитието се проведоха лекции на водещиспециалисти в областта на асистиранатарепродукция. Засегнаха се важни теми, касаещи иновационниметоди за селекцияна качествени ембриони, като се използва тяхната морфокинетика,метаболизъм и генетичен материал. Друг важни аспекти на конгреса бяха темите

за качествен контрол в ин витро лабораторията и сигурността накриоконсервираните клетки.

Повечето от коментираните методологии отдавна  са въведени като рутинни процедурив Клиника Малинов, с което не за пръв доказваме, че сме „в крак“ с технологиите и методите в цял свят.

 

event-1ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

В началото на юли 2015 г. се състоя годишната среща на Годишната среща на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) в Лисабон, Португалия. Голяма част от нашия екип присъства на събитието ембриолозите на Клиника Малинов Светла Джунева и Галина Ненкова. Представиха се лекции във всички аспекти на асистираната репродукция – хирургия, ендокринология, ембриология, лабораторни технологии и процеси, бременност и раждане, криобиология, стволови клетки, морални и етични въпроси, право и законодателство. Броени дни преди срещата акушерка Деси се яви и положи успешно изпит за ESHRE сертификат, организиран за първи път за акушерки и медицински сестри. Ембриолог Ненкова също положи успешно изпита по клинична ембриология и вече е сертифициран клиничен ембриолог. Поздравления от целия екип!

Comments are closed.