20 години прилагаме задълбочените си знания и опит, не само да лекуваме пациентите си, но и да им вдъхнем от нашата вяра и кураж. Благодарим на всички, които ни вярват и вървим заедно по пътя за мечтаното бебе. Екипът на Клиника Малинов ще продължава да бъде близо до вас и с най-новите технологии, апаратура и приятелско отношение ще сбъдваме мечти ръка за ръка. Това, което ни кара да вървим напред са всички прекрасни малинчета и всички бъдещи такива. Благодарим Ви!

Top