2015 година за специалистите на клиника Малинов

14/06/2015

Информация за конгресите,посетени от членовете на екипа на клиника „Малинов“ през изтеклата година.

Месец април-акушерката Соня Денева присъства на DIP Symposium 2015.Sth Symposium on diabetes,hypertension,metabolic syndrome,pregnancy.

През същия месец специалистите ни присъстваха на конгрес,проведен в Лион,Франция ,на който бяха разгледани усложненията при репродуктивната хирургия.

През май посетиха GOGIрФранкфурт Германия.

В края на месец май, нашите лекари  взеха участие в провеждането на семинарите в Gyneco-endoskopy club в Прага,Чехия.

През юни месец , целият екип на клиника“Малинов“ присъства на форума EHRE ANNUAL Meeting 2015.

Септември месец в Льовен,Белгия се проведе конгрес под наслов „Sexual  functioning  in women dealing with infertility and/or endometriosis“,който бе посетен от наши акушерки.

В края на годината,месец ноември лекарите ни бяха в Мадрид,Испания на конгрес,организиран от лекарствената фирма MSD.

Анестезиологичният Екип на клиниката също обмени опит със своите европейски колеги.Присъстваха през месец септември на 17-ти конгрес на немското дружество по анестезиология и реанимация и интензивна медицина в Берлин,както и Д-р Анелия Христова взе участие в Екия конгрес по анестезиология,проведен през месец май в Берлин,където се разгледаха проблеми,свързани с анестезията в гинекологията и амбулаторната анестезия.

Анестезиологичните медицински сестри Анелия Шаллиева,Татяна Надкова и Лидия Йорданова взеха участие в „9-ти Европейски конгрес  на Европейската асоциация по болката“-септември месец във Виена.

Главната медицинска сестра Кристияна Петрова посети конгресът,проведен в Лил ция по проблеми свързани с новости в препаратите за дезинфекция на фирма ANIOS,през месец март,както и симпозиум“Нови медикаменти в АР“.

Екипът на клинична лаборатория в клиника“Малинов“ –Д-р Бистра Панчева и кл.лаборант ГаляВасилева и кл. Лаборант Деница Баочовска взе участие в 21 –ви Европейски конгрес по Клинична лаборатория,Париж,Франция.

Top