Д-р Максим Малинов, управител на клиника „Малинов“: Има много модели за успеваемост при ин витро.

24/06/2012
успеваемост при ин витро.
Има много модели за успеваемост при ин витро.

Д-р Максим Малинов – Завършва медицина в Медицинска академия София през 1986 г. Работил е като асистент по анестезиология и реанимация в ИСУЛ и в Институт по ортопедия – Горна баня. Придобива специалност по анестезиология и реанимация през 1994г. Работи като асистент в „Сърдечна хирургия“, база Лозенец в периода 1989-2000г. Основава и работи в клиника „Малинов“ от 2001г.

Д-р Малинов, вчера дадохте пресконференция по повод деня на християнското семейство, на която обявихте технологичните иновации, които ще влязат в клиниката от следващата година. Защо се решихте на такава сериозна инвестиция във време на криза?

Моето вътрешно убеждение е, че медицината е изкуство, но и най-добрият артист трудно ще реализира потенциала си без качествени материали и хармонична среда. Не случайно мотото на нашата клиника е, че не обещаваме невъзможното, а изчерпваме границите на възможното. За да заявиш подобен сериозен ангажимент, трябва да си напълно наясно, че за да реализираш на 100% потенциална на ситуацията в полза на пациента, си длъжен като мениджър да създадеш благодатна, устойчива и мотивираща среда за себеотдаване, но и за развитие. Затова съм убеден в правилността на този тип поведение. В основата е първо да се научиш да даваш, да даваш възможности. Казвам го и като лекар, и като мениджър. Защото само човек, който има възможност да изяви потенциала си свободно, може да бъде истински полезен. Това е принцип, към който се придържаме в клиниката вече повече от 10 години. Винаги да предоставяме най-добрите възможности и за лекарите, и за пациентите. Не правим компромиси с качеството.

Какви възможности дава съвременната апаратура, която ще заработи от следващата година?
Закупихме микроманипулатор Leica AM 6000. Подобен апарат е първи за България. Доколкото съм информиран, има само още десетина в света. Интересното е, че се използва не само за стандартно ICSI (бел. р. инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетка), но и за IMSI – инжектиране на предварително подбран сперматозоид с добра морфология при високо увеличение на образа. Под високо имам предвид увеличение на образа от над 10 000 пъти, което води до много по-прецизен анализ и фин подбор на най-добрите сперматозоиди, в зависимост от морфологичните им особености. Освен това микроманипулаторът се отличава и с изключителна прецизност и сигурност, осигурявайки безопасност на биологичния материал. Системата работи и с вграден светлинен поляризатор, което я отличава от обикновените микроскопи. Това позволява на специалиста да избере най-добрия момент за оплождане на клетката при ICSI и IMSI. Вкарваме и модерни ламинарни боксове, които ще осигурят оптималните условия за работа с репродуктивните клетки. Целта ни е действително да изчерпим границите на възможното чрез възможностите, които предоставят новите технологии. Защото ин витрото е изключително деликатна материя, както за лекаря, така и за жената. Всъщност зад тези технически характеристики, които маркирах, застават реални възможности за по-голяма успеваемост.

Какви са възможностите на СНИП микрочиповия анализ, който въвеждате?
Трябва да отбележа, че СНИП микрочиповата технология, която въвеждаме в генетичната лаборатория на клиниката е първата не само в България, но и в Централна и Източна Европа. Използват се натрупаните данни от разчетения човешки геном, за да се установи дали има промени в генетичния материал на новооплодената яйцеклетка чрез ИКСИ. Така всяка бройна аномалия на хромозомите, може лесно да се установи от апарата, като например Синдром на Даун, на Клайнфелтер, на Патау и др. Платформата за СНИП микрочиповия анализ на ембриона дава възможност и за достоверни данни за развитие на една не малка част от заболяванията с доказана генетична обословеност, след раждането на детето като Нефропатичен синдром, Галактоземия, Миелодиспластични синдроми, Миоклонична дистония, Болест на Гоше, Аутизъм, Остра детска лимфобластна левкемия и др. Приложението на новите технологии спестява значителни средства при евентуално налагащи се последващи опити за ин витро забременяване. Предимплантационното генетично охарактеризиране на кандидат-ембриона, спомага и за редуциране на многоплодните бремености и свързаните с това неблагоприятни ефекти, както за майката, така и за плода.

Каква е успеваемостта при ин витро в клиниката?
Една от най-високите, близо 40%. За да бъда коректен, трябва да кажа, че няма регламентиран модел за този тип медицинска статистика. За мен най-точният критерий за успеваемост е бебе вкъщи.

На пресконференцията обявихте и стартирането на конкурс „Моята лична история“. Не мислите ли, че темата ин витро вече е достатъчно еманципирана от социални стигми? 
Далеч съм от мисълта, че има неразбиране към темата. Напротив, вече има утвърдени неправителствени организации, които задълбочиха обществения интерес и възприемане на проблема. Медиите изначално подкрепят усилията в тази посока. Същевременно, наблюденията ни показват, че за проблема продължава да се говори обобщено. Ако се посочват конкретни истории, то е в близкия, семейния кръг или сред хора в сходна ситуация. Изключвам публичното показване на успешни примери, които дават кураж и вдъхновяват. За нас е изключително важно да провокираме споделянето на различни аспекти по темата, от междуличностни предразсъдъци, през финансови затруднения, ако щете и до лично неудобство от разкриване на проблема, в едно по-малко населено място, например. За този конкурс решихме журито да бъдат читателите на сайта ни, които сами да гласуват за историите, които са ги докоснали най-силно. В този конкурс, всеки участник е победител, защото може да застане над собствените си страхове и емоции и да покаже чрез личната си история, различен път и възможности на останалите.

Top