Имунологична лаборатория

Запазете час

Онлайн записване

Имунната система играе изключително важна роля за успеха на бременността. Няколко специфични имунологични фактори се асоциират с репродуктивните неуспехи и тяхното изследване се оказва от значение при поставянето на правилната диагноза и съответния терапевтичен подход. Всяка от подгрупите на пациенти с репродуктивни проблеми (неизяснен стерилитет, спонтанни аборти, няколкократни IVF неуспехи) имат своята специфика в диагностиката и превалирането на едни или други абнормни фактори. Докато повечето от механизмите, чрез които абнормните имунологични резултати причиняват репродуктивен неуспех продължават да се изследват, тези резултати могат да бъдат използвани като маркери при избор на терапия на съответния репродуктивен проблем.

1. Диагностично-консултативна дейност в областта на репродуктивната имунология и ендокринология, с цел за изясняване на случаи с неизяснен стерилитет, спонтанни аборти и неуспешни ин-витро процедури.

2. Имуно-терапия при случаи с репродуктивни неуспехи.

3. Специализирана лабораторна имунодиагностика.

4. Оценка на имплантационната “компетентност” на ембрионите при ембрио-трансфер.

Един от водещите патологични симтоми при жени с репродуктивни неуспехи е свързан с т.н. “килърни клетки” – NK клетки. При тези жени проблемът с NK клетките може да бъде както при увеличеният им брой, така и при тяхната абнормна функционална активност, като двата фактора могат, и по-често са независими един от друг, т.е. нормален брой може да бъде с абнормна активност, и обратното.

Анализът на NK клетъчната активност е от изключително клинично значение не само поради предсказващата му роля за успеха на IVF процедурата и изхода на бременността, но и за проследяване ефективността на имунотерапията.
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/malinov.lab_.testing.scope_.jpg
https://malinov-clinic.com/wp-content/uploads/2022/07/malinov.lab_.testing-1.jpg

Имунна индукция на блокиращи фактори

В някои случаи, репродуктивните неуспехи при жената (хабитуални аборти, неуспешни IVF опити, неизяснен стерилитет и др.) се дължат на проблем в образуването на т.н. “блокиращи фактори/антитела”. Те са необходими за нормалното иммунно разпознаване и имуномодулация при имплантацията на ембриона и протичането на бременността. Този вид терапия дава възможност на имунната система на майката да образува тези фактори чрез външно стимулиране..

Липсата или наличието на “блокиращите фактори” се изследва чрез специфичен тест, резултата от който, определя прилагането и честотата във времето на този вид терапия по време на бременност. Ефективността на терапията се увеличава многократно ако първият тест и терапия бъдат направени преди планираното забременяване.

Оценка на имплантационната “компетентност” на ембрионите при ембрио трансфер

Само добре развиващите се ембриони секретират продукти, които сигнализират на майката за предстоящата имплантация. Ние изследваме тези продукти, които допълнително към морфологичната оценка, увеличават шанса за подбор на най-подходящите ембриони за трансфер.
Top