Микрохистероскопия и TVL

04/03/2021

Пациентка с първичен стерилитет, на която бяха направени микрохистероскопия и TVL.

Чрез тези оперативни интервенции се установи наличие на ендометриоза и тубарен фактор, като причини за незабременяване.

Тези два оперативни подхода са най-добрия метод за оценка на инфертилитет.

Top