Пакети Женска Консултация

23/03/2019

ОСНОВЕН ПАКЕТ „ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ“

1. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК) – трикратно

2. Изследване на кръвна захар –  трикратно

3. Вземане кръв за лабораторни изследвания – албумин, общ белтък, урея, креатинин, желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ – еднократно

4. Определяне на кръвна група и Резус фактор – еднократно

5. Вирусология – HIV, HbsAg, Wass, HCV – еднократно

6. Изследване на урина – трикратно

7. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – двукратно

8. Проследяване на тоновете на плода (NST) – петкратно

9. Ултразвуково изследване – неограничен брой

10. Ранен биохимичен скрининг на плода, 11-13 г.с. – еднократно

Обща стойност: лв   – 700 лв.

 

РАЗШИРЕН ПАКЕТ „ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ“

1. Изследване на пълна кръвна картина (ПКК)  – трикратно

2. Изследване на кръвна захар  – трикратно

3. Вземане кръв за лабораторни изследвания – албумин, общ белтък, урея, креатинин, желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ- еднократно

4.Определяне на кръвна група и Rh фактор – еднократно

5. Вирусология – HIV, HbsAg, Wass, HCV – еднократно

6. Изследване на урина –  трикратно

7. Микробиологично изследване на влагалищен секрет – двукратно

8. Изследване на хламидия, микоплазма (2 щама), уреаплазма – еднократно

9. Проследяване на тоновете на плода (NST) – петкратно

10. Ултразвуково изследване – неограничен брой

11. Ранен биохимичен скрининг на плода, 11-13 г.с. – еднократно

12. Фетална морфолия, 20 – 22 г.с. – еднократно

13. Фетална морфолия, 30 – 34 г.с. – еднократно

Обща стойност: лв – 990 лв.

 

 

Top