Новини

Завършва медицина в Медицинска академия София през 1988 година. Работи в болница “Лозенец” като лекар ординатор и в клиника Кардиология от 1990 до 1992 г. Придобива специалност по рентгенология и образна диагностика през 1997 г. Работи в Институт “Пирогов”, отделение спешна ендоскопия от 1992 до 2001 г. Специализира в ендоскопска клиника Германия – гр.Улм през...

Top