Новини

Завършва специалност Биотехнологии в Биологически факултет към Софийския Университет „Св. Климент Охридски” през 2007 г. По-късно завършва магистърска степен към същия университет, специалност Биотехнолог – Магистър по генно и клетъчно инженерство. През 2010 г. започва аспирантура на тема „Тандемни генни масиви – произход, еволюция и адаптивно значение за

Top