ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” КЪМ „СБАЛГАР Д-Р МАЛИНОВ” ООД – СОФИЯ 2016г

09/03/2017
ТЕМА ФОРМА

/курс,семинар,конгрес, симпозиум, колегиум/

УЧАСТНИК ПЕРИОД И МЯСТО
1

3 Biomarker Meeting

конгрес Светла Джунева

Април 7-9, Валенсия, Испания

2

Reproductive surgery

конгрес

28 – 30 януари, Милано, Италия

3

Reproductive surgery

конгрес

май, Барселона, Испания

4

Oocyte maturation, ESHRE

конгрес Румяна Сусуркова

3-5 март, Брюксел, Белгия

5

Surgery in reproductive medicine, ESHRE

конгрес

5-6 Maй, Солун, Гърция

6

ESHRE Аnual meeating  2016

конгрес  

Галя

Ненкова

 

3-6

юли, Хелзинки, Финландия

7

Controversies in endometriosis, ESHRE

конгрес Цвета Кадиева

2628

февруари, Истанбул, Турция

8

Терапия при пациенти за IVF

конгрес

21-25 Октомври, Барселона, Испания

Top