За ин витро всеки лев си струва

17/06/2012

Светла Джунева - ембриологСветла Джунева е биолог. През 2009 г. завършва магистратура в Биологическия факултет на Софийския университет. Успоредно със следването се занимава с криобиология и асистирана репродукция. Преминава професионални обучения по методи за ин витро оплождане, криосъхранение на тъкани и клетки, имунохематология. Последователно повишава квалификацията си в ин витро лаборатории в Западна Европа с цел въвеждане на иновативни техники в асистираната репродукция за пациенти с репродуктивни проблеми в България. Специализира преимплантационна генетична диагностика и клинична ембриология в Лондон; биопсии на ембриони в Мадрид и Хайделберг. Завършва практически ICSI-IMSI курсове в Страсбургския университет и в Париж. Работи като главен ембриолог в Клиника „Малинов“.

– Г-жо Джунева, как бихте описали ролята на ембриолога в процеса ин витро?
– Задачите на акушер-гинеколога и ембриолога са взаимно зависими и професионално обвързани. Основните задължения на ембриолога са свързани с обработка, отглеждане и оплождане на човешки репродуктивни клетки. Освен това следи за прецизното изпълнение на лабораторните протоколи, които гарантират качеството на процеса. Една от най-важните роли е поддържането на постоянни оптимални ин витро условия за съхраняване и развитие на клетките.

– Кои от последните световни технологични нововъведения в асистираната репродукция са достъпни и в България?
– У нас имаме неприятния навик да си затваряме очите и ушите за нововъведения в която и да е сфера. Постоянно слушам как иновациите в асистираната репродукция са излишни, ненужни, скъпи… Вечното оправдание е да не се инвестира в допълнителна квалификация и оборудване. Истината е, че не може да се осъществи качествено ин витро или каквато и да е друга медицинска дейност с 10-20-годишна техника. Неслучайно съществуват европейски изисквания за добра лабораторна практика. Следвайки този подход, екипът ни е амбициран да промени стереотипа в ин витрото. Затова предоставяме непрекъснато нови възможности на пациентите, без да натоварваме самоцелно бюджета. Развиваме преимплантационните генетични изследвания чрез микрочипов анализ, което позволява цялостен поглед върху хромозомите на ембриона. При определени индикации изследваме техния генетичен материал. Това позволява да подберем за трансфер не само морфологично качествен, но и генетично здрав ембрион. Определяме и най-подходящия стадий за извличане на клетъчен материал от ембриона. В Англия и Германия тази част от процеса е рутинна практика, която вече е достъпна и за българските пациенти. Ключово достижение е и приложението на IMSI, което е инжектиране на морфологично подбран сперматозоид в яйцеклетката.

– Какви са предимствата на метода IMSI?
– Методът е подобен на традиционния ICSI, но разликата е, че сперматозоидите се подбират чрез много по-голямо увеличение, надхвърлящо 16 000 пъти. Това позволява прецизен анализ и фин подбор на най-добрите. Така се подбира не само жизнеспособен, но и морфологично качествен сперматозоид. Използва се при неуспешни бременности без видими причини, при неуспешно оплождане след ICSI, при пациенти с висок процент на сперматозоиди с лоша морфология или ДНК фрагментация. Да не забравяме, че изборът на метод не е самоцел, а преценка и анализ за решение на конкретен репродуктивен проблем.

– Какво е усещането да „държите в ръцете си“ толкова деликатна материя?
– Отговорът е само един – изключително. Изключително отговорно! Подхождам лично към всяка яйцеклетка или ембрион. Изискват се прецизност, бързина и непрекъсната концентрация. Балансира се между избора на най-подходящия момент за оплождане с най-добрия сперматозоид. Непрекъснато се следи развитието на ембрионите, за да се избере най-добрият за деня на ембриотрансфер. Дотогава това са моите ембриони и се грижа да им създам среда, в която да се чувстват комфортно. Помага ми високотехнологичната апаратура, с която разполагаме в клиниката – система за микроманипулации, лазери, висок клас ламинарни боксове и инкубатори. Зад тези чисто технически термини стоят възможности за осигуряване на безопасност, защита и оптимални условия на развитие на ембрионите. Мониторинг система денонощно следи показателите. Когато получа качествени ембриони – не само за трансфер, но и за замразяване, съм сигурна, че съм си свършила работата достатъчно добре.

Top