Галина Ненкова – ембриолог

25/10/2012
Галина Ненкова
Галина Ненкова – ембриолог

През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Молекулярна биология в Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва магистратура по Вирусология с пълно отличие през 2008 г. Разработва дипломната си работа на тема: „Проучване на възможността за вертикална трансмисия на Polyomavirus hominis 1“ към Национален Център по Заразни и Паразитни Болести с ръководител проф. Златко Кълвачев.

През 2007 г., по време на следването си като магистър, започва работа като специалист в Институт по Невробиология при Българска Академия на Науките (БАН), звено „Биологични ефекти на природни и синтетични вещества“. През 2008 г. печели конкурс за научен сътрудник. Работи по български и международни проекти, участва в редица научни и работни срещи, конференции, симпозиуми. Съавтор е на статии, публикувани в списания с IMPACT-фактор.

Интересът й към реподуктивните технологии датира от 2009г. Отскоро изследва влиянието на оксидативния стрес и различни антиоксиданти върху прекисното окисление на липидите и подвижността на сперматозоидите. През септември 2012 г. започва работа като ембриолог в Клиника Малинов. Скоро след назначаването си преминава обучение за спермален анализ в Андрологична лаборатория, Медицински Център – Клиничен Институт по Репродуктивна Медицина, гр. Плевен, под ръководството на д-р Виолета Рилчева, който допълнително повишава квалификацията й.

Top