Новини

През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Молекулярна биология в Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва магистратура по Вирусология с пълно отличие през 2008 г. Разработва дипломната си работа на тема: „Проучване на възможността за вертикална трансмисия на Polyomavirus hominis 1“ към Национален Център по Заразни и Паразитни Болести с ръководител проф....

Top