Онлайн проверка на резултати

02/02/2018

От понеделник – 05.02. 2018 г. нашите приятели, съмишленици и пациенти могат да
получават резултатите си от направените изследвания по интернет чрез
страницата ни и ФБ.

Честито на всички малинчета!

Top