Посрещаме Новата година с прекрасни новини

02/01/2018
С огромно удоволствие Клиника Малинов съобщава, че има сключен договор със здравната каса по следните клинични пътеки:
  • Клинична пътека № 3 – Оперативни процедури за задържане на бременност. Ниво на компетентност – ІІ ниво.
  • Клинична пътека № 5 – Раждане. Ниво на компетентност – ІІ ниво.
  • Клинична пътека № 6 – Грижи за здраво новородено дете. Ниво на компетентност – ІІ ниво.
  • Клинична пътека № 7 – Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2 500 грама, първа степен на тежест. Ниво на компетентност – ІІ ниво.
  • Клинична пътека № 9 – Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1 500 до 2 499 грама, първа степен на тежест. Ниво на компетентност ІІ ниво.
За спокойствието на нашите пациентки за проблемни новородени имаме сключен договор с Аджъбадем болница Токуда за ниво на компетентност ІІІ – ниво и със Института по педиатрия – София.
Честито да е на всички наши приятели, пациенти и съмишленици! За повече здрави Малинчета!
Екипа на Клиника Малинов
Top