25/10/2012

Галина Ненкова – ембриолог

През 2006 г. придобива бакалавърска степен по Молекулярна биология в Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва магистратура по Вирусология с пълно отличие през […]
Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.