06/11/2012

Транспорт на ембриони до друга клиника или болница

Когато допълнителни ембриони са транспортирани до различна клиника или болница от тази в която са създадени, те се замразяват в течен азот и тогава се транспортират […]
Онлайн записването на часове е временно деактивирано, пациентите могат да се обаждат на регистратура за записване на час.