Транспорт на ембриони до друга клиника или болница

06/11/2012
Транспорт на ембриони
Транспорт на ембриони

Когато допълнителни ембриони са транспортирани до различна клиника или болница от тази в която са създадени, те се замразяват в течен азот и тогава се транспортират в специални камери.

Защо са нужни специални камери?

Камерите представляват, затворени херметически флакони, който са специални изработени за безопасно пренасяне на азот в течно състояние, без да има риск за неговото изтичане. Когато е добре подготвена, камерата не съдържа свободен азот.

Поради факта, че ембрионите са замразени в течен азот, те могат да бъдат транспортирани навсякъде в света използвайки услугите на специализирана компания за транспорт която разполага със специфичната апаратура. Най – важната част от транспорта е поддържането на температурата и активните съставки.

Top