Новини

Когато допълнителни ембриони са транспортирани до различна клиника или болница от тази в която са създадени, те се замразяват в течен азот и тогава се транспортират в специални камери. Защо са нужни специални камери? Камерите представляват, затворени херметически флакони, който са

Top