Новини

Често си задаваме въпроса какво отношение има между интелекта и гените. В тази публикация ще направим няколко опита да потърсим отговора на този въпрос. Естествено, ако вие сте твърде либерални или консервативни в това отношение, то вероятно няма да променим вашето мнение към днешната генетика. Защо сме различни? Все по-често ни обясняват колко сме различни....

Top