Генетика и интелект

04/10/2012
Генетика и интелект
Генетика и интелект

Често си задаваме въпроса какво отношение има между интелекта и гените. В тази публикация ще направим няколко опита да потърсим отговора на този въпрос. Естествено, ако вие сте твърде либерални или консервативни в това отношение, то вероятно няма да променим вашето мнение към днешната генетика.

Защо сме различни?

Все по-често ни обясняват колко сме различни. Истината обаче е малко по-различна т.е. ние си приличаме ужасно много и се различаваме ужасно малко. Все пак благодарение на науката генетика радетелите за „различната теза” могат да я използват в своя подкрепа.

Учените обуславят нашите физически белези посредством две важни думи – генотип и фенотип. Генотипът е това, което получаваме от родителите си, а фенотипа е това, в което действително се превръщаме. В общи линии може да се каже, че генотипът осигурява фенотипът.

Влияят ли генетичните предпоставки за нашия интелект?

Според редица изследвания проведени сред еднояйчни близнаци, които са живели разделени един от друг, то отговорът е да. При тях е открита по-висока сходност при измерване на резултати от IQ тестовете в сравнение с другите изследвани групи. В отговор на това учените заключват, че от гледна точка на науката генетика, то интелигентността е сериозно обуславяна от гените, които родителите ни предават.

Какво друго оказва голямо влияние на нашата интелигентност?

Според психолозите пък дори и според мнението на експертите по генетика, то огромно влияние оказва и средата. В крайна сметка хората са социални същества и се влияят от своето обкръжение като често това също е топ фактор, за да се определи интелигентността на един индивид.

По-умни родители – по-умни деца?

Не е задължително детето на двама гении да е също гении, както не е задължително и детето на хора с нисък интелектуален профил да е също с такъв. Все пак шансовете да имате по-интелигентно дете от по-умни родители са по-високи, но не и задължителна закономерност в това отношение.

Top