Новини

Науката генетика е сред най-популярните дисциплини сред модерните хора, търсещи образование в областта на научните разработки. По своята същност, тя представлява наука за изучаване на човешките гени, наследствеността им и развитието на организмите в следствие от тяхното изменение. Всъщност, за да конкретизираме с какво се занимава самата генетика, то е важно да си отговорим на...

Често си задаваме въпроса какво отношение има между интелекта и гените. В тази публикация ще направим няколко опита да потърсим отговора на този въпрос. Естествено, ако вие сте твърде либерални или консервативни в това отношение, то вероятно няма да променим вашето мнение към днешната генетика. Защо сме различни? Все по-често ни обясняват колко сме различни....

Прилагането днес на генетични изследвания в областта на медицината е масово. Наред с повишените рискове, срещу които трябва да се справяме през 21 век, то и опасността от проблеми при бременност налагат все повече бъдещи майки живо да се интересуват от този тип процедури с надеждата да имат здрави и пълноценни деца. Сред най-известните генетични...

Top