Какво изучава генетиката и какво е ген?

06/11/2012
Какво изучава генетиката като наука?
генетиката и ген

Науката генетика е сред най-популярните дисциплини сред модерните хора, търсещи образование в областта на научните разработки. По своята същност, тя представлява наука за изучаване на човешките гени, наследствеността им и развитието на организмите в следствие от тяхното изменение.

Всъщност, за да конкретизираме с какво се занимава самата генетика, то е важно да си отговорим на въпроса – „Какво представлява един ген?”. Истината е, че гените представляват определена част от човешката ДНК, която се грижи за наследствеността на организмите. Гените са част от хромозомите, които от своя страна идентифицират един организъм.

Наименованието гени, с които се занимава днес известната генетика води своето начало от далечната вече 1909 година, когато по този начин ги нарича датския ботаник и физиолог Вилхелм Йохансен, който е известен с работата си в областта на генетиката. Техните функции от друга страна са асоциирани с провокираните в целия организъм биохимични реакции, които имат за цел установяването на постоянни белези посредством белтъците – макромолекули, които биват изградени посредством поликондензацията на някои аминокиселини.

Ако трябва да подкрепим твърдението, че всички сме различни, то няма по-добър аргумент от това да си помогнем с малко генетика (естествено, чисто като част от живота различието ни е доста относително понятие). Самите гени са съставени от нуклеотиди. Това включва ДНК нуклеотидите: аденин, цитозин, тимин и гуанин .Ако си спомняте часовете по биология в средното училище, то сигурно се сещате и за техните кратки означения, съответно – A, C, T и G.

Общите бройки нуклеотидни двойки т.е. съчетани от по-горните нуклеотиди (аденин се съчетава само с тимин, а цитозин само с гуанин) в нашето тяло достигат 6 000 000 000. От тях около 30 000 са на практика с генетична стойност.

Top