Генетични изследвания и генетика. Защо са ни нужни?

17/09/2012
Генетични изследвания. Защо са ни нужни?
Генетични изследвания

Прилагането днес на генетични изследвания в областта на медицината е масово. Наред с повишените рискове, срещу които трябва да се справяме през 21 век, то и опасността от проблеми при бременност налагат все повече бъдещи майки живо да се интересуват от този тип процедури с надеждата да имат здрави и пълноценни деца.

Сред най-известните генетични изследвания у нас е т.нар. биохимичен скрийнинг (скрийнинг от английски език – наблюдение). Този вид изследване предоставя удобна възможност за бъдещите майки да открият навреме евентуални проблеми с плода и да вземат нужните мерки и решения преди да е станало късно. Този вид процедура може да открие повишени рискове от развитието на болести и недъзи, свързани с гръбначния и главния мозък, както и такива асоциирани с тежки дефекти в коремната стена на плода. Още нещо, което може да помогне на бъдещите родители е преждевременното откриване на повишен риск от развитието на Синдрома на Даун у детето.

Самият скрийнинг се прави след изследването на кръвна проба, която се взима от майката. Една особеност е, че при резултати, посочващи повишен риск от неприятни последствия за плода, то те не винаги са верни, като това се уточнява в последваща серия от изследвания. Същото важи и за обратното т.е. това, че не са открити проблеми не значи, че сте застраховани срещу такива. Най-добрия вариант е да се направи възможно най-пълен комплект от изследвания, но все пак те да са добре обмислени, тъй като някой от тях представляват определен макар и нисък риск за износването на плода.

Правенето на генетични изследвания може да се окаже една страхотна стъпка към това да създадете едно здраво и силно потомство, а така и да укрепите допълнително своето семейство. Все повече бъдещи майки търсят подобни генетични изследвания с надеждата да се застраховат до колкото е възможно от бъдещи проблеми с плода, а в последствие и с детето и да предвидят как е нужно да се подходи във всяка ситуация.

Top